Kako ponuditi više beneficija za nove ili postojeće zaposlenike?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Beneficije za zaposlenike

Jedan popis na kojem ćete naći najvažnije oblike poticaja, olakšica i neoporezivih isplata koje možete ponuditi kao beneficije za zaposlenike? Na pravom ste mjestu!

Pronađite ključne beneficije za zaposlenike na našem popisu

Pitanje koje poslodavci često postavljaju u ovom ili onom obliku svojim HR menadžerima, računovođama i konzultantima glasi otprilike: kako mogu ponuditi više beneficija za svoje zaposlenike, bez da me to dovede do bankrota? Teško je stalno biti u toku sa svim mogućnostima poticanja zapošljavanja, poreznim olakšicama, odbicima ili neoporezivim isplatama. Zato smo sastavili ovaj popis, koji može biti osobito koristan poslodavcima i HR stručnjacima kad sastavljaju ponudu za nove, ali i postojeće zaposlenike. Svako poduzeće ima vlastite, specifične resurse i profile zaposlenika pa će se i njihove beneficije za zaposlenike razlikovati. Zato krenimo korak po korak!

Možete li iskoristiti poticaje i olakšice za zapošljavanje?

Još je 2015. godine izmjenama Zakona o doprinosima uveden pojam „mlada osoba“. Njime se misli na osobu mlađu od 30 godina, koja je zaposlena na neodređeno vrijeme. Korištenjem ove olakšice poslodavac je oslobođen od plaćanja doprinosa na plaću sljedećih pet godina. Slična olakšica može se iskoristiti i za prvo zapošljavanje. Za osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba te osobe s invaliditetom u razdoblju od 12, odnosno 24 mjeseca može se ostvariti i pravo na poticaje. Ovaj iznos ovisi o statusu osobe i stručnoj spremi. Detalje možete provjeriti ovdje.

Želite li isplatiti neoporezive troškove smještaja, prehrane, vrtića ili odmora?

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak iz 2019., radnicima se mogu isplaćivati neoporezivi primici za trošak prehrane, smještaja, vrtića i odmora. Što se troška prehrane tiče, imate dva izbora: isplatiti paušalni trošak ili plaćati račun dobavljaču za isporučenu hranu. Trošak smještaja može se isplatiti radniku za unajmljeni smještaj bilo da račun glasi na poslodavca ili na radnika o kojem je riječ. U trošak smještaja ne ulaze troškovi režija. Što se vrtića i jaslica tiče, poslodavac može za cijelu godinu radniku platiti naknadu za troškove redovne skrbi djece radnika do visine stvarnih izdataka (dakle, dio ili sve). Konačno, za naknadu troškova odmora, iznos se mora isplatiti na hrvatsku turističku karticu. Više detalja o neoporezivim troškovima pogledajte ovdje.

Isplaćujete li božićnice, darove i nagrade za radne rezultate?

Znate li da se zaposlenicima može ukupno isplatiti do 1.659,04 eura godišnje po osnovi prigodnih nagrada (kao što je božićnica) te nagrada za radne rezultate? Tu je i dodatnih 132,73 eura godišnje kao dar za dijete starosti do 15 godina, kao i 132,72 eura dara u naravi za radnike, za proizvode ili usluge koje daruje poduzeće (pokloni u stvarima, ili usluge poput dana u wellnessu i slično). Sve o tome pronađite ovdje.

Što još možete neoporezivo isplatiti?

Neoporezive isplate radnicima predstavljaju najjednostavniji i najpovoljniji način nadoknade troškova ili nagrađivanja. Često se događa da poslodavci ne znaju koje sve neoporezive isplate radnicima imaju na raspolaganju, kao što su, primjerice, do 1.327,24 eura neoporezivo u obliku potpore za novorođeno dijete.

Time propuštaju niz mogućnosti koje im se nude da povećaju zadovoljstvo radnika uz minimalizaciju troškova. To su, osim troškova prijevoza, i troškovi dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, dnevnica, noćenja na službenom putu, naknade za odvojeni život i slično. Cijeli popis provjerite ovdje.

Plaćate li edukacije za svoje radnike?

Ulaganje u opće obrazovanje i izobrazbu izvrstan je način kako možete povećati benefite za svoje zaposlenike. Primjeri su školarine za obrazovne institucije, tečajevi, seminari, kongresi, specijalizacije ili škole stranih jezika. Porezno priznati trošak nisu samo školarine ili naknade predavačima, već i stručna literatura, korištena pomagala, a za kraće edukacije poslodavac može radniku neoporezivo dodatno isplatiti dnevnice te naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Na kraju, na osnovu ovih troškova poduzeće može ostvariti pravo na poreznu olakšicu, o čemu više čitajte ovdje.

Koje dodatne beneficije za zaposlenike možete ponuditi, poput korištenja službenog automobila?

Osim u novcu, plaća se može isplatiti i u naravi. Svaki primitak koji ostvari fizička osoba od poduzeća ili obrta smatra se oporezivim primitkom (plaća u naravi). Plaćom u naravi smatra se korištenje materijalnih ili financijskih sredstava poduzeća u privatne svrhe. Ako se oni koriste razborito, mogu biti kvalitetan alat za povećanje percipiranih primanja zaposlenika. Prednosti i nedostatke isplate plaće u naravi pronađite ovdje.

Za slučaj kad imate previše ili premalo kapitala: opcije, dionice i zajmovi

Čest slučaj kod startupova ili menadžerskih ugovora jest da pružaju zaposlenicima opcije i dionice poduzeća. Oni podliježu oporezivanju kao plaća u naravi, a detalje o tome pronađite ovdje. S druge strane, ako je vaše poduzeće dobro kapitalizirano, može ponuditi liniju za povoljne zajmove zaposlenicima, što će biti posebno atraktivno u slučaju podizanja prosječnih kamatnih stopa u bankama. O ovoj mogućnosti saznajte više ovdje.

Ako pregledate sve opcije beneficija za zaposlenike, dobit ćete mnoge ideje o tome kako posložiti paket pogodnosti koji će biti atraktivan vašim potencijalnim ili sadašnjim zaposlenicima, a da iskoristite sve mogućnosti na koje zakonski imate pravo. Sretno!

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 15.5.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak: