Što je plaća u naravi, kada se obračunava i koji su povezani troškovi?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Jeste li znali da se plaća, osim u novcu, može isplatiti i u naravi? Zapravo, svaki primitak koji fizička osoba ostvari od poduzeća ili obrta smatra se oporezivim primitkom. Primitak u naravi označava primitak usluga ili dobara bez da je za to plaćena naknada. Plaća u naravi važan je alat za menadžere ljudskih resursa koji će razmatrati koje beneficije ponuditi zaposlenicima. Isto tako, direktori financija ili manjih poduzeća kroz plaću u naravi će možda željeti bolje iskoristiti resurse koje poduzeće ima na raspolaganju. Zato je korisno ukratko se upoznati sa zakonskom regulativom u ovom području.

Kad se obračunava plaća u naravi?

Zakon o porezu na dohodak detaljno propisuje do kojeg iznosa se primici u naravi ne oporezuju (133,00 eura godišnje) i koji se primitci ne smatraju dohotkom. Porezi i doprinosi na plaću u naravi obračunavaju se ovisno o predmetu isplate. Primjerice, ako se radi o redovitom korištenju službenog vozila u privatne svrhe, porezi i doprinosi se podmiruju s ostatkom plaće. S druge strane, ako se radi o dodjeli poslovnih udjela bez naknade, oni se obračunavaju kod samog prijenosa poslovnih udjela i sukladno njihovoj procijenjenoj vrijednosti.

Što se sve smatra plaćom u naravi?

Plaćom u naravi smatra se:

– korištenje za privatne potrebe prijevoznih sredstava u vlasništvu poduzetnika (u što ubrajamo i vozila u leasingu);

– davanje pozajmica i kredita bez kamate ili uz kamatnu stopu nižu od 2 %;

– dani darovi ili usluge bez naknade radnicima ili drugima  osobama;

– davanje dionica ili poslovnih udjela bez naknade;

– korištenje poslovnim zgradama i njihovim dijelova te stambenim zgradama i stanovima;

– davanje na korištenje bez naknade odmarališta ili kuća za odmor.

Što ako se plaća u naravi isplaćuje osobi koja nije u radnom odnosu?

Plaća u naravi jednako se utvrđuje za osobe koje nisu u radnom odnosu, a koje su ostvarile primitak. Tad se primitak u naravi, prema Zakonu o porezu na dohodak, oporezuje kao drugi dohodak.

Kako se procjenjuje vrijednost primitka u naravi?

Prema Pravilniku poreza na dohodak primitak u naravi se utvrđuje u tržišnoj vrijednosti. Tržišna vrijednost primitka u naravi zajedno sa PDV-om smatra se neto primitkom, na koji treba obračunati doprinose te porez na dohodak i prirez.

Koje su prednosti plaće u naravi?

Kod plaće u naravi u obliku korištenja osobnih automobila najveća prednost je mogućnost raspolaganja automobilom 24 sata na dan.

Uz to, svi troškovi nastali uporabom automobila priznati su 100% (gorivo, popravci, rezervni dijelovi, amortizacija), dok bi se bez obračuna plaće u naravi priznavali u 50%-nom iznosu. Porez i doprinosi koji se obračunavaju također su 100% priznat trošak.

Za mogućnosti priznavanja PDV-a kod osobnih vozila, saznajte više informacija u članku koji obrađuje porezne propise vezane uz njihovu nabavu i korištenje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 27.5.2024., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.