Koji su dostupni poticaji i olakšice za zapošljavanje za 2023.?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Postoje određeni uvjeti i okolnosti koji mogu zapošljavanje novih radnika učiniti povoljnijim. Njihovim ostvarenjem možete olakšati ovaj financijski zahtjevan proces, kao i poboljšati uvjete koje možete ponuditi radnicima. Zato je korisno znati koji su dostupni poticaji za zapošljavanje, kao i olakšice i druge beneficije za poslodavce. Ovo je važno i ako tražite posao: ako znate da imate pravo na poticaj ili olakšicu, možda ćete imati prednost pred drugim kandidatima.

1. Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina.

Još je 2015. godine izmjenama Zakona o doprinosima uveden pojam „mlada osoba“. Njime se misli na osobu mlađu od 30 godina, koja je zaposlena na neodređeno vrijeme.

Korištenjem ove olakšice poslodavac je oslobođen od plaćanja doprinosa na plaću sljedećih pet godina.

Pod doprinosima na plaću smatra se doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje u visini od 16,5%. Tu privilegiju mogu koristiti čak i samozaposleni direktori u trgovačkom društvu (d.o.o. ili j.d.o.o.).

Što ako poslodavac već ima zaposlenika mlađeg od 30 godina?

Ako poslodavac već ima zaposlenika mlađeg od 30 godina koji ima ugovor na određeno vrijeme, može ga promjenom ugovora o radu zaposliti na neodređeno i koristiti olakšicu sljedećih 5 godina.

Kada se olakšica ne može primijeniti?

Olakšica se ne može primijeniti za radnika – mladu osobu koja je već zaposlena na neodređeno vrijeme, bez obzira na to što je radnik mlađi od 30 godina. Uz to, ne može se koristiti za mladog radnika koji prekine radni odnos na neodređeno vrijeme te se poslije ponovo vrati na rad kod istog poslodavca.

2. Olakšica za zapošljavanje osobe koja se prvi put zapošljava.

Prema Zakonu o doprinosima poslodavac koji zaposli osobu koja se prvi put zapošljava oslobođen je od plaćanja doprinosa na plaću godinu dana.

Koji su uvjeti za korištenje ove olakšice?

Radnik bi trebao dostaviti prije zapošljavanja poslodavcu dokaz da do dana zasnivanja radnog odnosa nije bio u evidenciji mirovinskog osiguranja.

Je li moguće kombinirati olakšicu prvog zapošljavanja s olakšicom zapošljavanja mlađe osobe od 30 godina?

Kako bi poslodavac mogao kombinirati olakšicu za prvo zapošljavanje s olakšicom zapošljavanja mlađe osobe od 30 godina, treba prvo radnika zaposliti na određeno vrijeme na godinu dana (vrijeme trajanja prve olakšice). Nakon što je olakšica prvog zapošljavanja iskorištena, treba promijeniti ugovor o radu radnika tako da on bude na neodređeno vrijeme. Na taj se način može početi koristiti olakšica za zapošljavanje osobe mlađe od 30 godina sljedećih pet godina.

3. Poticaji za zapošljavanje osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima

1. Za zapošljavanje osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje za razdoblje od 12 mjeseci:
– osobe koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom u posljednjih 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;
– osobe koje su u dobi od 15 do 24 godine;
– osobe starije od 50 godina;
– osobe bez završenog srednjoškolskog obrazovanja;
– osobe koje su pripadnici romske nacionalne manjine;
– osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale.

2.  Za zapošljavanje osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi HZZ.

Koliko iznose poticaji za zapošljavanje HZZ-a za osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom?

Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca. Ona se dodjeljuje prema razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi potpora mogu se povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva ako se izmijene ili dopune propisi na temelju kojih su predmetni iznosi određeni, odnosno izračunati.

Iznos potpore prikazan je u sljedećoj tablici:

Iznos subvencija za zapošljavanje HZZ-a

Tablica 1. Iznosi subvencija HZZ-a u eurima, obrada: Brojevi d.o.o. Gornji iznos odnosi se na visinu subvencije s poreznom olakšicom, a donji (u zagradama) bez porezne olakšice.

Koji poslodavci mogu koristiti poticaje za zapošljavanje osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom?

 • Poslodavci koji su osnovani najmanje 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci moraju imati zaposlenog najmanje jednog radnika zaposlenog na neodređeno i puno radno vrijeme unutar 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci kod kojih će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci koji imaju smanjenje broja zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci ako je do smanjenja došlo iz opravdanih razloga.

Opravdano upražnjena radna mjesta trebaju biti rezultat dobrovoljnog prestanka zaposlenja*, nesposobnosti za rad, odlaska u mirovinu, smrti, dobrovoljnog pristanka radnika na skraćivanje radnog vremena ili od poslodavca izjavljenog izvanrednog otkaza, osobno uvjetovanog otkaza, otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaza zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo). Opravdanim upražnjavanjem ne može se smatrati poslovno uvjetovani otkaz (višak radne snage).

* Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ako se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Za koliko osoba se mogu koristiti poticaji za zapošljavanje osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom?

Broj osoba za koje se može dodijeliti potpora za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju da 50% prosječnog broja zaposlenih nije cijeli broj, potpora se može dodijeliti za prvi veći cijeli broj.

Koji poslodavci ne mogu koristiti poticaje za zapošljavanje osobe u nepovoljnom položaju i osobe s invaliditetom?

 • Poslodavci u poteškoćama kako su definirani Pojmovnikom.
 • Potpora za zapošljavanje ne može se odobriti za zapošljavanje nositelja obrta, značajnog člana trgovačkog društva ili odgovorne osobe, pogledajte više među pravilima HZZ-a.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.
 • Poslodavci koji nemaju zaposlenog radnika na puno radno vrijeme.
 • Poslodavci koji žele potporu za zapošljavanje radnika za kojeg su već koristili potporu za zapošljavanje/potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo/potpore za pripravništvo. Ovo vrijedi bez obzira na godinu provedbe te prethodne mjere.
 • Poslodavci koji žele potporu za zapošljavanje osobe koja je kod njih bila zaposlena unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci koji su, unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, donijeli odluku o poslovno uvjetovanom otkazu najmanje jednom radniku.
 • Poslodavci koji imaju nepodmirene obveze po osnovi javnih davanja utvrđene Potvrdom Porezne uprave, nemaju Upravni ugovor sklopljen s Poreznom upravom za podmirenje tih obveza, ili obveze prema Ugovoru ne ispunjavaju.
 • Poslodavci koji bi radnike zaposlene uz potporu ustupili drugim poslodavcima ili bi ih uputili na rad u inozemstvo u skladu s odredbama Zakona o radu.
 • Trgovačka društva i obrti čiji su članovi/osnivači i/ili vlasnici/nositelji pravne ili fizičke osobe, a zahtjev se podnosi za zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su ranije radile u drugim trgovačkim društvima i obrtima tih istih članova/osnivača i/ili vlasnika/nositelja. Vrijedi unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Ako je podnositelj zahtjeva u drugoj pravnoj osobi zapošljavao osobu za koju se traži potpora. Ovo vrijedi unutar 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci kod kojih je utvrđena bilo kakva vrsta teže nepravilnosti vezana uz propise o radu ili obveze na ime javnih davanja.

Kako se predaje zahtjev za mjeru potpore za samozapošljavanje?

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr.

Preduvjet za podnošenje zahtjeva je da poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 11.4.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.