Kako podijeliti dionice ili udjele tvrtke zaposlenicima ili omogućiti opcijsku kupnju dionica?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Kako podijeliti udjele radnicima

Želite nagraditi svoje zaposlenike za vjernost poduzeću tako da im date manjinski udio? Motivirani ste brojnim primjerima većeg uključivanja zaposlenika u vlasničku strukturu poduzeća? Ako vas zanima kako dodijeliti udjele radnicima ili članovima uprave, informirajte se o poreznom tretmanu podjele vlasništva. Oporezivanje primitaka od dodjele ili kupovine dionica društva ovisi o tome je li primatelj dionica zaposlenik ili član uprave društva. Postupak oporezivanja propisan je Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak. Zato donosimo vodič o tome kako podijeliti udjele radnicima, kako podijeliti opcije te što s osobama koje nisu zaposlene u poduzeću.

Kako se oporezuje dodjela dionica zaposlenicima bez naknade?

Prema Pravilniku o porezu na dohodak primitkom u naravi smatra se dodjela dionica radnicima bez naknade.

Primitak u naravi smatra se neto primitkom. Tako na vrijednost primitka s osnove dodijeljenih dionica treba obračunati porez na dohodak od kapitala po stopi od 20% + prirez. Vrijednost primitka utvrđuje se u nominalnoj vrijednosti dionica ili na tržišnu vrijednost dionica ako je veća od nominalne.

Što kada se zaposlenicima dodjele dionice uz djelomičnu naknadu?

Ako društvo prodaje radnicima ili drugim osobama dionice i to po cijeni koja je niža od nominalne vrijednosti tih dionica, radi se o primitku u naravi. Naime, ova se razlika tretira kao iznos primitka u naravi i plaća se porez na dohodak od kapitala po stopi od 20% + prirez.

Svota primitka u naravi utvrđuje se kao razlika u cijeni između prodajne (nominalne) te tržišne vrijednosti dionica.

Kako podijeliti udjele radnicima ili im omogućiti povoljniju kupnju udjela?

Dodjela vlastitih udjela ili omogućavanje povoljnije kupnje vlastitih udjela zaposlenicima (pa čak i članovima društva) smatra se primitkom u naravi i oporezuje se kao dohodak od kapitala, stopom 20% + prirezom. Članovima uprave ovaj se primitak oporezuje se, isto tako, kao dohodak od kapitala, stopom od 20% + prirez.

Kako se oporezuje dodjela dionica radnicima društva?

Zaposlenicima se pri ostvarivanju primitaka vezanih za dionice uvijek utvrđuje dohodak od kapitala po stopi od 20% + prirez.

Kako se oporezuju primitci kada se radnicima nudi mogućnost sklapanja opcijskog ugovora o kupnji dionica povezanih društava?

Društva kćeri često kao nagradu nude svojim zaposlenicima mogućnost sklapanja opcijskog ugovora o kupnji dionica društva majki, odnosno povezanih društava. Unaprijed utvrđena vrijednost dionica bude ugovorena kao niža od one koja je postignuta kotacijom na burzi.

Primitci koje ostvaruju radnici tuzemnog društva realizacijom prava iz opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom u tuzemstvu ili u inozemstvu smatraju se dohotkom od kapitala, na koji se plaća porez po stopi od 20% + prirez.

Kako se oporezuje dodjela dionica i prava iz opcija za dionice osobama koje nisu radnici društva (npr. članovi uprave)?

Dohodak od kapitala utvrđuje se za dodjelu vlastitih dionica društva u trenutku dodjele tih dionica ili realizacije prava iz opcije.

Prema Zakonu o porezu na dohodak, na primitak po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, isplatitelji obračunavaju od ukupnog primitka istodobno s isplatom primitka i porez na dohodak od kapitala. On se obračunava po stopi od 20 % + prirez (bez priznavanja osobnog odbitka).

Na koji način se oporezuje primitak kod opcijske kupnje vlastitih dionica?

Često pitanje kod velikih poduzeća nije samo kako podijeliti udjele radnicima, već i kako podijeliti opcije na kupnju vlastitih dionica. Naravno, to uključuje i pitanje njihova oporezivanja.

Dohodak od kapitala (po stopi od 20 % + prirez) po osnovi opcijske kupnje vlastitih dionica obračunava se na razliku između vrijednosti dionica koja je postignuta na tržištu i cijene iz ugovora o pravu na opcijsku kupnju vlastitih dionica. To se čini ako je tržišna vrijednost viša od ugovorene u trenutku realizacije prava iz opcije.

Kad se pravo opcijske kupnje dionica smatra realiziranim?

Realizacijom prava iz opcije smatra se trenutak kupnje dionica društva od strane vlasnika opcije (članova uprave društva). Alternativno, to može biti i trenutak prijenosa prava na kupnju dionica društva na treću osobu.

Što kada se dodjele dionice uz djelomičnu naknadu osobama koje nisu radnici društva (članovi uprave)?

Visina primitka utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti dionica, čak i ako je tržišna vrijednost dodijeljenih dionica niža od njihove nominalne vrijednosti.

Što u slučaju stjecanja udjela u dobitku članova uprave djelomičnom naplatom dionica po nižoj vrijednosti od tržišne? Tad se primitak koji se oporezuje kao dohodak od kapitala prema utvrđuje u visini razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade. Stopa poreza na dohodak od kapitala je 20 % + prirez, bez prava na priznavanje osobnog odbitka.

Kako se oporezuje dodjela dionica uz djelomičnu naknadu osobama koje nisu radnici društva?

Osobama koje nisu zaposlene u društvu, obračunata razlika između prodajne i nominalne vrijednosti vlastitih dionica utvrđuje se kao dohodak od kapitala. On se oporezuje stopom 20 % + prirezom, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Za detaljni izračun poreznih obveza i doprinosa te kako podijeliti udjele radnicima u vašem konkretnom slučaju, kontaktirajte nas ovdje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 28.6.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.