Do kojeg se iznosa mogu neoporezivo isplatiti božićnice, darovi i nagrade radnicima?

Published by Bruno Cvitanović on

Nagrade za radne rezultate

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) mogu se prema Pravilniku o porezu na dohodak neoporezivo isplatiti do 3.000,00 kuna godišnje. Dodatno se mogu radnicima isplatiti nagrade za radne rezultate do 5.000,00 kuna godišnje po radniku.

Ukupan iznos koji se radniku može godišnje neoporezivo isplatiti s osnove prigodne nagrade i nagrade za radne rezultate je 8.000,00 kuna. Postoji i mogućnost neoporezive nadoknade troškova prehrane, smještaja, vrtića i drugih za radnike i njihovu djecu. O tome više možete čitati ovdje.

Imaju li svi radnici pravo na prigodne nagrade i nagrade za radne rezultate?

Ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca nije propisan iznos prigodne nagrade i nagrade za radne rezultate, radnik na nju nema pravo. Tada poslodavac može samostalno odlučiti želi li i kojim radnicima isplatiti prigodne nagrade i nagrade za radne rezultate.

Može li se radnicima koji su zaposleni na određeno i na pola radnog vremena neoporezivo isplatiti prigodne nagrade, nagradu za radne rezultate i dar za dijete?

Kada je osoba u radnom odnosu bez obzira na to je li zaposlena na određeno ili neodređeno vrijeme na puno ili nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na neoporezivu prigodnu nagradu.
Uz to, radnicima koji koriste bolovanje, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor može se neoporezivo isplatiti prigodne nagrade, nagradu za radne rezultate i dar za dijete.

Kada poslodavac može radniku isplatiti dar za dijete u neoporezivo i do kojeg iznosa?

Dar za dijete može se, prema Pravilniku o porezu na dohodak, neoporezivo isplatiti u iznosu do 600,00 kn godišnje ako je dijete radnika do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina života.

Smiju li oba roditelja koji rade kod istog poslodavca primiti neoporezivi dar za dijete?

Poslodavac može neoporezivo isplatiti do 600,00 kn godišnje i jednom i drugom roditelju, za isto dijete.

Što je dar u naravi, i do kojeg se iznosa može godišnje neoporezivo pokloniti radniku?

Moguće je da društvo do 600,00 kn godišnje daruje u naravi zaposlenike robom ili uslugama koju će kupiti samo za potrebe darivanja radnika. Nakon isporuke primit će račun od dobavljača. Račun robe ili usluge koja predstavlja dar u naravi bit će evidentiran bez priznavanja PDV-a. U istoj svoti bit će evidentiran trošak dara u naravi (svota s PDV-om).

Mogu li se prigodne nagrade i dar za dijete isplatiti u gotovini?

Prigodne nagrade i dar djetetu moguće je isplatiti u gotovu novcu, na tekući račun radnika, ali i u naravi. Međutim, dar u naravi ne može se isplatiti u novcu.

Može li se studentima, članovima uprave koji nisu u radnom odnosu (direktori), osobama na stručnom osposobljavanju ili drugim fizičkim osobama koje rade putem ugovora o djelu neoporezivo isplatiti božićnica i dar za dijete?

Navedene osobe nemaju pravo na ove neoporezive isplate, iako obavljaju posao kod poslodavca koji isplaćuje božićnicu u vrijeme blagdana .

Što ako poslodavac odluči isplatiti božićnicu osobama koje nisu u radnom odnosu?

Nagrada za rad svim osobama koje nisu u radnom odnosu s poslodavcem obračunava se prema pravilima za drugi dohodak. Poslodavac treba obračunati:
– mirovinski doprinos prema stopi od 10 % (odnosno 7,5 % + 2,5 %);
– porez po stopi od 24 %;
– doprinos za zdravstveno osiguranje prema stopi od 7,5 %.

Mogu li si vlasnici obrta isplatiti božićnicu i dar za djecu?

Obrtnicima i drugim osobama koje su obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poslovni izdatci regulirani su Pravilnikom o porezu na dohodak. Mogu se priznati:
– izdatci za prigodne nagrade (božićnica, regres i sl.) do svote od 3.000,00 kn godišnje;
– izdatci za isplaćenu nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika do svote od 5.000,00 kn godišnje;
– izdatci za darove njihovoj djeci do 15 godina života u svoti od 600,00 kn po djetetu.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 24.11.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.