Što je plaća u naravi, kada se obračunava i koji su povezani troškovi?

Published by Bruno Cvitanović on

Svaki primitak koji ostvari fizička osoba od poduzeća ili obrta smatra se oporezivim primitkom (plaća u naravi). Primitak se može ostvariti u novcu ili naravi tj. kao primitak usluga ili dobara bez naknade.

Kada je potrebno obračunavati plaću u naravi?

Zakon o porezu na dohodak detaljno propisuje do kojeg iznosa se primitci ne oporezuju (600,00 kn godišnje) i koji se primitci ne smatraju dohotkom.

Što se sve smatra plaćom u naravi?

– Korištenje za privatne potrebe prijevoznih sredstava u vlasništvu poduzetnika;

– Davanje pozajmica i kredita bez kamate ili uz kamatu nižu od 2 %;

– Dani darovi ili usluge bez naknade radnicima ili drugima  osobama;

– Davanje dionica bez naknade;

– Korištenje poslovnim zgradama i njihovim dijelova te stambenim zgradama i stanovima;

– Davanje na korištenje bez naknade odmarališta ili kuća za odmor.

Što ako se plaća u naravi isplaćuje osobi koja nije u radnom odnosu?

Plaća u naravi jednako se utvrđuje za osobe koje nisu u radnom odnosu, a koje su ostvarile primitak. Tada se primitak u naravi, prema Zakonu o porezu na dohodak, oporezuje kao drugi dohodak.

Kako se procjenjuje vrijednost primitka u naravi?

Prema Pravilniku poreza na dohodak primitak u naravi se utvrđuje u tržišnoj vrijednosti. Tržišna vrijednost primitka u naravi zajedno sa PDV-om smatra se neto-primitkom, na koji treba obračunati doprinose te porez na dohodak i prirez.

Koje su prednosti plaće u naravi?

Kod plaće u naravi osobnih automobila najveća prednost je mogućnost raspolaganja automobilom 24 sata na dan.

Uz to, svi troškovi nastali uporabom automobila priznati su 100% (gorivo, popravci, rezervni dijelovi, amortizacija), dok bi se bez obračuna plaće u naravi priznavali u 50%-nom iznosu. Porez i doprinosi koji se obračunavaju također su 100% priznat trošak.

Za mogućnosti priznavanja PDV-a kod osobnih vozila, saznajte više informacija u članku koji obrađuje porezne propise vezane uz njihovu nabavu i korištenje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 12.03.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.