Poduzetnički počeci: prednosti i nedostaci paušalnog obrta

Published by Bruno Cvitanović on

Paušalni obrt

Jedan od najpopularnijih načina za početak bavljenja poduzetništvom je paušalni obrt. Iako ima izvjesna ograničenja, mikropoduzetnici ga često koriste kada nemaju dodatnih zaposlenih ili značajniji promet.

Što je to paušalni obrt?

Svoje ime paušalni obrt duguje činjenici da se kod njega porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaćaju u paušalnoj svoti.

Koja je glavna razlika između paušalnog obrta i „običnog“ obrta?

Jednostavno: paušalni obrt nema obvezu vođenja poslovnih knjiga, osim knjige prometa. Ne postoji ni mogućnost podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak.

Koji su uvjeti za paušalno plaćanje poreza na dohodak?

Uvjete za mogućnost paušalnog oporezivanja Poreza na dohodak propisuje Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti :

1) Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva;

2) Nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost;

3) Da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od 300.000,00 kn (naplaćeno).

Koje samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak?

Paušalno plaćanje poreza na dohodak mogu izabrati fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja:

– samostane djelatnosti iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak;

– samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak.

Može li se za djelatnosti trgovine i ugostiteljstva izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak?

Izmjenom Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2017., obrti koji obavljaju djelatnosti trgovine i ugostiteljstva mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak.

Kako se utvrđuje iznos paušalnog poreza na dohodak i prireza?

Na kraju kalendarske godine konačna porezna obveza utvrđuje se prema iskazanom prometu na obrascu PO-SD.

Obrazac se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja tekuće za prošlu godinu.

Što ako tijekom godine paušalni obrt u poreznom razdoblju ostvari ukupan godišnji primitak veći od 300.000,00 kn?

Porezna uprava ukinut će rješenje o plaćanju poreza na dohodak u paušalnom iznosu. Uz to, donijet će rješenje o plaćanju dohotka prema poslovnim knjigama, kao razliku između naplaćenih poslovnih primitaka i plaćenih poslovnih izdataka. Rješenje se izdaje najkasnije do kraja mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka.

Mogu li djelatnosti slobodnih zanimanja izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak?

S obzirom na to da se djelatnosti slobodnih zanimanja ne smatraju obrtničkim djelatnostima, na njih se ne odnosi mogućnost paušalnog plaćanja poreza na dohodak.

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se sljedeće:

– samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti;

– samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti;

– samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti;

– samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša.

Što ako obrt koji utvrđuje dohodak u paušalnoj svoti tijekom poreznog razdoblja uz tu djelatnost započne obavljati novu djelatnost od koje dohodak ne može utvrđivati u paušalnoj svoti?

U tom će slučaju Porezna uprava ukinuti plaćanje poreza na dohodak u paušalnoj svoti te donijeti novo rješenje o plaćanju dohotka prema poslovnim knjigama. Njega će utvrditi kao razliku između naplaćenih poslovnih primitaka i plaćenih poslovnih izdataka.

Kako se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak?

Prema Zakonu o porezu na dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem Porezne uprave. Primjenjuje se stopa od 12 % na godišnji paušalni dohodak. Tako dobivena svota paušalnog poreza povećava se za stopu prireza.

Ovisno od ostvarenih ukupnih godišnjih primitaka godišnji paušalni porez na dohodak za samostalnu djelatnost za 2018. godinu utvrđuje se u pet razina na način prikazan u tablici:

 

Ostvareni ukupni primitci

 

Godišnja
porezna
osnovica

Godišnji paušalni
porez na dohodak
Mjesečni paušalni
porez na dohodak (bez prireza)
Mjesečni paušalni
porez – Grad Zagreb
(prirez 18 %)
 

Od 0,00 do 85.000,00

 

 

12.750,00

 

 

1.530,00

 

 

127,50

 

 

 

150,45

 

 

 

Od 85.000,01 do 115.000,00

 

 

17.250,00

 

 

2.070,00

 

 

172,50

 

 

203,55

 

 

Od 85.000,01 do 115.000,00

 

 

22.425,00

 

 

2.691,00

 

 

224,25

 

 

264,62

 

 

Od 85.000,01 do 115.000,00

 

 

34.500,00

 

 

4.140,00

 

 

345,00

 

  

407,10

 

 

Od 230.000,01 do 300.000,00

 

 

45.000,00

 

 

5.400,00

 

 

450,00

 

  

531,00

 

 

Koliko vrijedi rješenje o paušalnom plaćanju poreza na dohodak?

Rješenje o paušalnom plaćanju poreza na dohodak vrijedi sve do donošenja novog rješenja. To znači da doneseno rješenje za 2018. godinu vrijedi i u sljedećim poreznim razdobljima (za 2019. godinu) ako se nisu promijenili uvjeti za utvrđivanje paušalnog poreza. Tu činjenicu Porezna uprava provjerava na osnovi podataka iz obrasca PO-SD.

Koliko iznosi mjesečni trošak obaveznih doprinosa za paušalni obrt?

Mjesečni trošak obaveznih doprinosa za paušalni obrt je 1.193,38 kn. Njega je potrebno platiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Što kada se privremeno obustavi obavljanja samostalne djelatnosti kod koje se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak?

Potrebno je obavijestiti nadležna tijela (Ured za gospodarstvo i Poreznu upravu) o privremenoj obustavi samostalne djelatnosti. Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti. Za vrijeme ne obavljanja djelatnosti porezni obveznik ne mora plaćati porez na dohodak, no mora plaćati doprinose.

Ako razmatrate pokrenuti vlastiti paušalni obrt – nemojte zaobići naš članak o poticajima za samozapošljavanje!

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.