Otvaranje d.o.o.-a i j.d.o.o.-a – pregled koraka i usporedba troškova

Published by Bruno Cvitanović on

U ovom kratkom vodiču za otvaranje d.o.o.-a ili j.d.o.o.-a dajemo pregled postupka i troškova koji Vas očekuju. Moći ćete saznati koje su institucije uključene u određenom koraku te koja je dokumentacija potrebna.

1. Naziv i djelatnost tvrtke

Da bi započeli postupak otvaranje tvrtke (d.o.o. i j.d.o.o) prvo je potrebno odrediti naziv tvrtke. Provjeru da li je ime tvrtke slobodno možete izvršiti putem servisa HITRO.HR gdje ga možete i rezervirati ako to želite. Minimalni temeljni kapital od (20.000 kn za d.o.o., odnosno 10 kn za j.d.o.o.) jedna je od glavnih razlika kod ta dva oblika društva. Osnivački polog (temeljni kapital) moguće je uplatiti u bilo kojoj poslovnoj banci u ili FINA-i.

Nakon naziva tvrtke, potrebno je odrediti i djelatnosti društva u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

2. Javni bilježnik, sudski registar i DZS

Zatim je potrebno otići do javnobilježničkog ureda kako bi napravili izjavu o osnivanju (jedan osnivač) ili društveni ugovor za više osnivača (ukupan trošak s ovjerom za d.o.o. oko 2.500 kn). Njima se definira naziv, sjedište i djelatnosti tvrtke, temeljni kapital, prava i obveze osnivača i uprava (direktor) tvrtke. Nakon ovjere dokumentacije, uplate sudske pristojbe (400 kn), uplate oglasa u Narodnim novinama (900 kn) i uplate osnivačkog pologa (prethodno uplaćenog u banci), ugovor ili izjava se prosljeđuju Trgovačkom sudu od strane javnog bilježnika.

Nakon što je registracija društva pri Trgovačkom sudu završena dostavlja se Rješenje o upisu u sudski registar. U roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u trgovački registar potrebno je kontaktirati Državni zavodu za statistiku. Oni će izdati Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. (55 kn). Taj će Vam dokument biti potreban kod otvaranja žiroračuna.

3. Pečat, račun i porezna uprava

Po preuzimanju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. potrebno je izraditi pečat (200 kn). Njega ćete ponijeti s ostalom dokumentacijom u banku, gdje ćete izvršiti prijenos osnivačkog pologa (temeljnog kapitala) na novootvoreni račun društva.

Kao zadnji korak otvaranje tvrtke potrebno je kontaktirati referenta u poreznoj upravi. Tom prilikom potrebno je ispuniti RPO obrazac (registar poreznih obveznika) te priložiti kopiju dokumentacije:
– Rješenje o upisu u sudski registar
– Ugovor o najmu poslovnog prostora
– Ugovor o računovodstvenim uslugama (s odabranim računovodstvenim servisom)
– Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

4. Ukupni troškovi za otvaranje d.o.o.-a ili j.d.o.o.-a

Ukupni trošak otvaranja d.o.o.-a iznosi oko 4.200 kn + uplata temeljnog kapitala od 20.000 kn koji se kasnije koristi za početne troškove poslovanja društva.
Kod j.d.o.o-a ukupan trošak otvaranja je oko 1.100 kn zajedno sa temeljnim kapitalom od 10 kn. Razlog tome su niži trošak javnog bilježnika, sudskih pristojbi za upis društva u sudski registar i objava osnivanja društva u Narodnim novinama.

Prije nego započnete otvaranje d.o.o.-a ili j.d.o.o.-a svakako preporučujemo da posjetite stranice HZZ-a kako bi se informirali o potporama za samozapošljavanje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.