Prikriveno zapošljavanje kod paušalnih obrta: koji su kriteriji i kako ga izbjeći?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Prikriveno zapošljavanje

Imate paušalni obrt? Vjerojatno ste dosad čuli za izraz prikriveno zapošljavanje. Naime, Porezna uprava je na svojim web stranicama objavila da će pokrenuti postupke provjere korištenja paušalnih obrta protivno svrsi zakona. Drugim riječima, prati se potencijalno prikriveno zapošljavanje. Provjera se obavlja upućivanjem poziva za popunu upitnika (Upitnik NR) o načinu poslovanja.

Što je prikriveno zapošljavanje?

Prikriveno zapošljavanje odnosi se na situacije u kojima vlasnik paušalnog obrta koristi porezne pogodnosti protivno svrsi zakona. U određenim slučajevima, umjesto sklapanja ugovora o nesamostalnom radu, potiče se osnivanje obrta koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu. Tako se naknade za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada isplaćuju paušalnom obrtu.

Takva postupanja, motivirana isključivo korištenjem obračuna namijenjenog paušalnim obrtnicima unatoč postojanju obilježja nesamostalnog rada (zapošljavanja), predstavljaju korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

Kako je definirano korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona?

Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona definirano je kroz nekoliko zakona i pravilnika. Ponajprije Općim poreznim zakonom (Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona), zatim Zakonom o porezu na dohodak te Pravilnikom o porezu na dohodak (Obilježja nesamostalnog rada).

U kojim slučajevima se paušalni obrt koristi protivno svrsi zakona?

Paušalni obrt koristi se protivno svrsi zakona kad:

1. Poduzetnik za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada ugovara s poreznim obveznikom druge načine za obavljanje posla ili koristi organizacijske oblike koji su oporezivi nižim poreznim stopama.

2. Poduzetnik učestalo mijenja organizacijski oblik u kojem posluje. Drugim riječima, za svaki ugovoreni posao koristi jedan organizacijski oblik koji zatim zamjenjuje drugim, a koji je oporeziv nižim poreznim stopama ili izbjegava ispunjavanje drugih poreznih obveza.

3. Poduzetnik koristi povezana društva s isključivom svrhom korištenja niže porezne stope. Tako izbjegava plaćanje poreza ili smanjuje poreznu obvezu.

Porezna uprava izdala je i mišljenje prema kojem detaljno odgovara na niz pitanja o korištenju poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

Koji su kriteriji za određivanje što je to prikriveno zapošljavanje?

Postoje tri kriterija prema kojima se određuju obilježja nesamostalnog rada. Oni obuhvaćaju kontrolu ponašanja, financijsku kontrolu te kriterij odnosa stranaka. Svaki od ovih osnovnih kriterija obuhvaća niz parametara po kojima se utvrđuje je li zadovoljen pojedini kriterij.

Kontrola ponašanja

Ovaj kriterij obuhvaća elemente koji pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao. To se može činiti kroz upute, obuku ili druga sredstva. Parametri po kojima se utvrđuje su sljedeći:

1. Određuje li poslodavac posloprimcu mjesto obavljanja posla neovisno o tome što se isti može obavljati i na drugom mjestu?

2. Daje li poslodavac posloprimcu upute kako obaviti posao?

3. Određuje li poslodavac posloprimcu vrijeme, mjesto ili način obavljanja posla?

4. Vodi li poslodavac evidenciju radnog vremena za posloprimca?

5. Nadzire li poslodavac dinamiku izvršenja posla ili zahtjeva izvještaje o izvršenju posla?

6. Koristi li posloprimac opremu i sredstva za rad poslodavca?

7. Obučava li poslodavac posloprimca o načinu izvršavanja posla?

Financijska kontrola

Ovaj kriterij obuhvaća elemente koji pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rada. Parametri po kojima se utvrđuje su sljedeći:

1. Usmjerava li i/ili ugovara, odnosno nadoknađuje li poslodavac poslovne i putne troškove posloprimca?

2. Ulaže li poslodavac u opremu, alate i materijale posloprimca?

3. Određuje li poslodavac proizvode i usluge koje posloprimac koristi u izvršenju posla?

4. Kontrolira li poslodavac način i opseg pružanja usluga posloprimca na tržištu?

5. Obavlja li poslodavac posloprimcu isplate u određenim vremenskim razdobljima (svaki mjesec) i/ili u približno sličnim iznosima?

Kriterij odnosa stranaka

Ovaj kriterij obuhvaća obuhvaća elemente koji pokazuju vrstu odnosa između stranaka. Točnije, njime se utvrđuje nastupa li određeni subjekt kao poslodavac ili kao klijent. Parametri po kojima se utvrđuje su sljedeći:

1. Sklapaju li poslodavac i posloprimac ugovor koji po svojim bitnim obilježjima ima obilježja ugovora o radu?

2. Pruža li poslodavac posloprimcu naknade troškova koja su tipična obilježja nesamostalnog rada? U to se ubrajaju: godišnji odmor, naknade za bolovanje, jubilarne nagrade ili druga prava vezana uz nesamostalni rad.

3. Koje je razdoblje trajanja posla? Je li to trajanje posla vezano za provedbu određenog projekta ili više projekata u nizu?

4. U kojoj mjeri posao koji obavlja posloprimac predstavlja redovno poslovanje poslodavca?

5. Može li posloprimac raskinuti poslovanje s poslodavcem bez materijalnih i financijskih posljedica? Odnosno, je li obrtnik dovoljno samostalan da održi poslovanje i bez poslodavca?

6. Je li uobičajeno za poslovanje u djelatnosti isplatitelja primitka da određene poslove traži na tržištu upravo na taj način? Primjerice, u nekim će branšama poslovanje redovito biti vezano za dugoročne projekte. U drugima će ono biti iznimka. Pri kontroli će se i ovo uzimati u obzir.

Kako izbjeći prikriveno zapošljavanje?

Ako ne postoji namjera zasnivanja prikrivenog zapošljavanja, već se radi o poduzetniku-početniku koji na početku poslovnog puta ima manji broj klijenata, korisno je imati ove kriterije u vidu kako bi se izbjeglo poslovne odnose koji nalikuju radnom odnosu.

Obrtnik koji ima namjeru bavljenja poduzetništvom i planira rast svog poslovanja može razmisliti i o otvaranju trgovačkog društva, odnosno d.o.o.-a ili j.d.o.o.-a.

Ovaj pravni oblik pruža i veću pravnu sigurnost kod obavljanja posla, jer su obrtnici odgovorni za obveze obrta cjelokupnom svojom imovinom.

U ovoj tranziciji možemo pomoći svojim savjetima i iskustvom rada s malim i srednjim poduzetnicima. Osim toga, trgovačko je društvo odnedavno moguće otvoriti u svega nekoliko radnih dana, iz udobnosti našeg ureda. Kontaktirajte nas za više informacija!

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 16.3.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.