Koje su ključne razlike u poslovanju između obrta i d.o.o.-a?

Published by Bruno Cvitanović on

Poslovna aktivnost može se obavljati kroz više pravnih oblika propisanih zakonima. Neki od najpoznatijih su obrt i društvo sa ograničenom odgovornošću. Obrt je, sukladno Zakonu, samostalno i trajno obavljanje dopuštene gospodarske djelatnosti od strane fizičke osobe. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Osniva se na temelju ugovora te njegovi članovi ne odgovaraju za obveze društva.

Koji oblik odabrati – i što sve to znači za naše poslovanje? Najprije pogledajmo prednosti i nedostatke ovih dvaju pravnih oblika u praksi.

Obrt – prednosti

1) Mogućnost otvaranja putem sustava “START” (elektroničko pokretanje poslovanja) u roku 2 radna dana;

2) Mali troškovi otvaranja (oko 270,00 kn);

3) Mogućnost plaćanja paušalnog poreza na dohodak i samostalnog vođenja knjigovodstva (do 300.000,00 kn godišnjeg primitka);

4) Obrt je jednostavno i brzo zatvoriti.

Obrt – nedostaci

1) Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta, obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom (poslovnom i privatnom);

2) Porezno opterećenje obrta (porez na dohodak) više je u odnosu na trgovačka društva (porez na dobit). Primitci iznad 360.000,00 kn godišnje (iznad 30.000,00 kn mjesečno) oporezuju se višom stopom poreza na dohodak od 36%;

3) Kod vezanih obrta (obrti koji se bave građevinarstvom, trgovinom na veliko i malo, proizvodnjom, prerađivačkom industrijom) traži se ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća stručna sprema ili majstorski ispit.

D.o.o. – prednosti

1) Mogućnost otvaranja putem sustava “START” (elektroničko pokretanje poslovanja) u roku 2 radna dana. Kod online otvaranja d.o.o.-a ukupni troškovi otvaranja su 200 kn što je značajno niže u odnosu na redovno otvaranje tvrtke putem javnog bilježnika (troškovi otvaranja tada su oko 4.000kn);

2) Porezno opterećenje d.o.o.-a (porez na dobit 12% – do 7.500.000,00 kn prihoda) značajno manje u odnosu na obrte (porez na dohodak – stope 24% i 36%);

3) Za obveze koje nastaju poslovanjem d.o.o.-a, društvo odgovara svojom (vlastitom) imovinom;

4) Mogućnost plaćanja PDV-a prilikom naplate (do 7.500.000,00 kn prihoda godišnje) kao i kod obrta;

5) Vođenje dvojnog knjigovodstva koje omogućuje bolje izvještavanje o poslovanju društva koji se dodatno mogu prilagoditi zahtjevima uprave društva.

D.o.o. – nedostaci

1) Postupak likvidacije društva dugotrajan i financijski zahtjevniji u odnosu na obrt;

2) Društvo može prestati po skraćenom postupku bez likvidacije no, nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva slijedeće dvije godine odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom.

2) Troškovi poslovanja nešto viši zbog složenijeg načina vođenja knjigovodstva (dvojno knjigovodstvo).

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 18.02.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.