Koje su ključne razlike u poslovanju između obrta i d.o.o.-a?

Published by Bruno Cvitanović on

Poslovna aktivnost može se obavljati kroz više pravnih oblika propisanih zakonima. Neki od najpoznatijih su obrt i društvo sa ograničenom odgovornošću. Obrt je, sukladno Zakonu, samostalno i trajno obavljanje dopuštene gospodarske djelatnosti od strane fizičke osobe. Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Osniva se na temelju ugovora te njegovi članovi ne odgovaraju za obveze društva.

Koji oblik odabrati – i što sve to znači za naše poslovanje? Najprije pogledajmo prednosti i nedostatke ovih dvaju pravnih oblika u praksi.

Obrt – prednosti

1) Mogućnost otvaranja putem sustava e-građani u roku 24 sata;

2) Mali troškovi otvaranja (oko 600,00 kn);

3) Mogućnost plaćanja paušalnog poreza na dohodak i samostalnog vođenja knjigovodstva (do 300.000,00 kn godišnjeg primitka);

4) Obrt je jednostavno i brzo zatvoriti.

Obrt – nedostaci

1) Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta, obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom (poslovnom i privatnom);

2) Porezno opterećenje obrta (porez na dohodak) više je u odnosu na trgovačka društva (porez na dobit). Primitci iznad 255.600,00 kn godišnje oporezuju se višom stopom poreza na dohodak od 36%;

3) Kod vezanih obrta (obrti koji se bave građevinarstvom, trgovinom na veliko i malo, proizvodnjom, prerađivačkom industrijom) traži se ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća stručna sprema ili majstorski ispit.

D.o.o. – prednosti

1) Porezno opterećenje d.o.o.-a (porez na dobit 12% – do 3.000.000,00 kn prihoda) značajno manje u odnosu na obrte (porez na dohodak – stope 24% i 36%);

2) Za obveze koje nastaju poslovanjem d.o.o.-a, društvo odgovara svojom (vlastitom) imovinom;

3) Mogućnost plaćanja PDV-a prilikom naplate (do 3.000.000,00 kn prihoda godišnje) kao i kod obrta;

4) Vođenje dvojnog knjigovodstva koje omogućuje bolje izvještavanje o poslovanju društva koji se dodatno mogu prilagoditi zahtjevima uprave društva.

D.o.o. – nedostaci

1) Postupak likvidacije društva dugotrajan i financijski zahtjevniji u odnosu na obrt;

2) Troškovi poslovanja nešto viši zbog složenijeg načina vođenja knjigovodstva (dvojno knjigovodstvo).

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.