Stručno osposobljavanje: što im se sve može neoporezivo isplatiti?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Kod jedne od najpopularnijih mjera, poslodavci često nisu sigurni koje vrste neoporezivih isplata smiju doznačiti te u kojim iznosima. Mnogi ne znaju da poslodavac može osobi koja je primljena na stručno osposobljavanje podmirivati troškove koji nastaju u vezi s njihovim radom na stručnom osposobljavanju. Konkretno, vrste troškova koje su prihvatljive i mogu se neoporezivo isplaćivati određeni su Pravilnikom o porezu na dohodak.

Stručno osposobljavanje: dozvoljene neoporezive isplate

Popis troškova koje poslodavac smije isplaćivati neoporezivo osobi primljenoj na stručno osposobljavanje:

 1. Naknade za uporabu privatnog automobila za službene svrhe – do 2,00 kn po kilometru.
 2. Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju – u visini stvarnih izdataka.
 3. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim prijevozom u visini troškova za javni prijevoz (najčešće mjesečne karte).
 4. Dnevnice za službeno putovanje do 170,00 kn za putovanje koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu.
 5. Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno – do 85 kn dnevno.
 6. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno. Uz to, i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu – do svota utvrđenih
  propisima o izdatcima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
 7. Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno. Do 50 % svota utvrđenih propisima o izdatcima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
 8. Pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno.
 9. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kn dnevno.
 10. Naknade za odvojeni život do 1.750,00 kn mjesečno.
 11. Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU-a radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u vezi s djelatnosti poslodavca – u ukupnoj svoti.

Za više informacija vezanih uz stručno osposobljavanje, možete pročitati i naš članak o dostupnim poticajima i olakšicama za zapošljavanje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.