Što je bjanko zadužnica, kako se popunjava i koji su novi iznosi u eurima?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Pitanje “što je bjanko zadužnica” postalo je naročito popularno u sklopu mjere samozapošljavanja. Svatko tko koristi ovu mjeru, treba je popuniti, zato je važno da znate kako se koristi i čemu služi.

Najjednostavnije, zadužnica je pisana isprava koja služi kao instrument osiguranja plaćanja. Korištenje zadužnice za cilj ima izvansudsko namirenje tražbine vjerovnika, odnosno naplatu u slučaju neispunjenja obveze, i to bez sudskog postupka. Izdavatelj zadužnice obvezuje se ispuniti obvezu upisanu na toj ispravi njezinom imatelju.

U konkretnom primjeru, kod mjere samozapošljavanja, zadužnica služi kao instrument osiguranja u slučaju da se sredstva ne iskoriste za predviđenu namjenu. Provjerite koje vrste zadužnica postoje, kako ih popuniti te koji su novi iznosi uvedeni 2023. godine!

Koje vrste zadužnica postoje?

Postoje dvije vrste zadužnice: obična zadužnica i bjanko zadužnica.

Koje su glavna obilježja obične zadužnice?

Obična zadužnica je privatna isprava potvrđena kod javnog bilježnika kojom dužnik daje suglasnost da se, radi naplate tražbine određenoga vjerovnika, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa izravno isplaćuje vjerovniku.

U koliko se primjeraka izdaje obična zadužnica?

Obična zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Kako se popunjava obična zadužnica?

Svota tražbine upisuje se slovima i brojevima. U slučaju neslaganja vrijedi svota napisana slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

Koja su glavna obilježja bjanko zadužnice?

Bjanko zadužnica je privatna isprava potvrđena kod javnog bilježnika kojom dužnik daje suglasnost da se radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zaplijene svi njegovi računi kod banaka. Uz to, bjanko zadužnicom dužnik potvrđuje da se novčana sredstva s tih računa izravno s računa isplate vjerovniku koji je određen u ispravi ili koji će naknadno biti u nju upisan.

U koliko se primjeraka izdaje bjanko zadužnica?

Bjanko zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Kako se popunjava obična zadužnica?

Bjanko zadužnica valjana je ako je izdana na obrascu s naznakom jednog od apoena navedenih u Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Dužnik može izdati bjanko zadužnicu na obrascu s naznakom najvišeg iznosa:
– do 1.000,00 eura
– do 2.000,00 eura
– do 10.000,00 eura
– do 20.000,00 eura
– do 75.000,00 eura i
– do 150.000,00 eura.

Što kad je svota tražbine različita od ponuđenog najvišeg iznosa na koje se izdaje bjanko zadužnica?

Svota na koji se izdaje zadužnica može biti različita od stvarne svote tražbine, ali u okviru jednog od ponuđenih apoena. Bitnom se smatra stvarna svota tražbine pa se njome prilikom naplate po zadužnici FINA treba rukovoditi.

Smije li iznos na koji se izdaje bjanko zadužnica biti manji od iznosa tražbine?

Vjerovnici trebaju znati da kod popunjavanja bjanko zadužnice ukupna svota tražbine (glavnica, kamate, troškovi) ne smije prijeći nominalnu svotu (apoen) na koju je izdana.

Kada se upisuju podaci o stvarnoj svoti tražbine na bjanko zadužnici?

Podaci o stvarnoj svoti tražbine i osobi vjerovnika upisuju se naknadno i to najkasnije do podnošenja bjanko zadužnice na naplatu, pa se zato i naziva bjanko (bianco znači bijelo) zadužnica. U nas se često koristi kod korištenja mjere o samozapošljavanju. Ako planirate koristiti ovu mjeru, provjerite naš vodič na tu temu.

Koji sve uvjeti moraju biti ispunjeni za zadužnica bude formalno ispravna?

Kako je zadužnica strogo formalan pravni posao, obična i bjanko zadužnica moraju biti sastavljene u obliku pisane isprave i solemnizirane od strane javnog bilježnika.

Kako teče postupak naplate po zadužnici?

Prije provedbe ovrhe od strane FINA-e na temelju obične i bjanko zadužnice, vjerovnik ili osoba koja u posjedu drži zadužnicu mora se obratiti FINA-i sa zahtjevom za naplatu. Tim zahtjevom vjerovnik traži da se sredstva uplate na njegov račun s računa njegova dužnika, odnosno izdavatelja zadužnice (osobe koja mu je zadužnicu predala u posjed).

Što je sve potrebno dostaviti FINA-i da bi zadužnica mogla biti podnesena na naplatu?

Prema izmijenjenom Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu i Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona da bi zadužnica mogla biti podnesena FINA-i na naplatu vjerovnik mora:

a) Popuniti zahtjev za izravnu naplatu. Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu izričito zahtijeva da se zahtjev podnosi u pisanom obliku na propisanom obrascu, popunjen jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja te da se na zahtjevu ne smije ništa brisati ni precrtavati.

b) U prilogu zahtjeva za izravnu naplatu dostaviti izvornik isprave, tj. običnu ili bjanko zadužnicu u izvorniku.

Što se događa nakon što je predan popunjen zahtjev za izravnu naplatu i zadužnica na FINA-u?

Kada bjanko ili obična zadužnica pristigne na naplatu, FINA ne smije odmah prenijeti sredstva s računa dužnika na račun vjerovnika. Mora se čekati 60 dana od dana kad je FINA zaprimila bjanko ili običnu zadužnicu. Tek nakon proteka tog roka FINA daje nalog banki dužnika da se vjerovniku isplati svota osigurana zadužnicom.

Može li se skratiti rok čekanja naplate zadužnice otkad se preda FINA-i na naplatu?

Dužnik tj. davatelj zadužnice može dati pisanu suglasnost kojom izričito dopušta prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka roka od 60 dana. Obrazac za davanje takve suglasnosti nalazi se u prilogu Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 5.5.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.