Samo za određene djelatnosti: nove potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.

Published by Bruno Cvitanović on

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta

Stigle su nove potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021. U ovom pregledu provjerite možete li se prijaviti za ove mjere te na koji način to možete učiniti. Ujedno, odgovorit ćemo i na česta pitanja prijavitelja, i nastojati pomoći da vaš zahtjev bude što lakše odobren.

Tko može koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.?

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta usmjerene su na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku. Dakle, tu pripadaju trgovačka društva, obrti, OPG-ovi i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Za njihovo odobravanje zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Koliko iznosi visina nove potpore za očuvanje radnih mjesta za određene djelatnosti?

Iznos do najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

– od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn;

– od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn;

– od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn;

– od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn;

– od 60% i više – 4.000,00 kn.

Koje sektori poslodavaca mogu ostvariti nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavci iz sektora:

– Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;

– Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;

– Uslužne djelatnosti u vezi s prijevozom;

– Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;

– Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;

– Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;

– Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;

– Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;

– Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;

– Izdavačka djelatnost – izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti.

Koji ostali poslodavci mogu ostvariti potporu?

Od ostalih poslodavaca, potporu mogu ostvariti i oni na određenim područjima, sustavima ili okolnostima. To su:

a) Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.

Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici). Potonje vrijedi bez obzira na djelatnost.

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

b) Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni. Objektivni razlozi su: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje, odnosno proizvodnja.

c) Pravne osobe u sustavu sporta i to:

– sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu;
– sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu.

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit. Iznimno, pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. ovoga odjeljka ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore za očuvanje radnih mjesta za poslodavce kojima je ograničen rad Odlukama stožera civilne zaštite?

Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 1.4.2020. do 30.9.2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. To će dokazati temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. ili četvrto tromjesečje 2020., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Alternativno, trebaju dokazati da su u ožujku 2021. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. Pripazite! S obzirom na to da je ožujak 2020. već bio pogođen zatvaranjima, ovdje se kao referentna točka uzima isti mjesec 2019. Ovaj pad prihoda/primitaka dokazuje se temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. i ožujak 2019. Poreznoj upravi.

Koji je iznos naknade za poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa?

– 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana;

– 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ako je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren 15 dana ili više.

Koji poslodavci mogu zatražiti nadoknadu fiksnih troškova putem Porezne uprave?

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta jer im je rad onemogućen Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisalo je Ministarstvo financija, Porezna uprava i objavilo na svojim mrežnim stranicama Porezne uprave. Po odobrenju zahtjeva od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih ​fiksnih troškova za ožujak 2021.​​ poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi​​ putem sustava ePorezna​ od 15. travnja 2021. do 15. svibnja 2021.

Ukoliko računi nisu plaćeni prije isplate nadoknade poduzetnici su ih dužni platiti u roku od 8 dana od dana isplate nadoknade.

Koji su fiksni troškovi za koje možete zatražiti naknadu?

Uvjete ostvarivanja prava na naknadu fiksnih troškova možete pronaći na stranicama Porezne uprave. Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

– mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost;

– mjesečni trošak najma softverske opreme za fiskalizaciju;

– trošak obvezne pričuve;

– mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada;

– trošak komunalne naknade;

– mjesečni trošak direktne spomeničke rente;

– mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP), mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine;

– mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije;

– mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa

Mogu li poslodavci iz drugih sektora ostvariti potporu za razdoblje od ožujak 2021.?

Poslodavci koji nisu iz navedenih sektora ne mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021., sukladno ovoj mjeri. To vrijedi čak i ako imaju pad prometa veći od 60% u 2021. u odnosu na isti mjesec 2019.

Poslodavci koji zapošljavaju 9 ili manje radnika mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021. prijavom na mjeru za mikropoduzetnike.

Što ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci?

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na siječanj 2021.

A ako je poslodavac osnovan nakon 1. travnja 2019.?

Ukoliko je poslodavac osnovan nakon 1. travnja 2019. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. godine temeljem predaje tablice pada prihoda/primitaka za odnosni mjesec i rujan 2020. godine, a u slučaju da je osnovan nakon 1. listopada 2020. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na siječanj 2021.

Kako uvjet za potporu dokazuju poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a?

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. U navedenim slučajevima poduzetnici su dužni dostaviti izvod iz knjige primitaka i izdataka ili bruto bilancu za odnosna razdoblja.

Što s isporukama koje nisu evidentirane u PDV obrascu?

Ako ste imali transakcija koje nisu uključene u PDV obrascu (isporuke za koje postoji pravo oporezivanja u drugim državama, prodaja dugotrajne imovine), pad prihoda može se dokazivati putem druge vjerodostojne dokumentacije, uz navođenje članka Zakona o PDV-u koji regulira takva izuzeća.

Koji je rok za predaju zahtjeva za nove potpore za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021.?

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 1. travnja 2021. do zaključno 23. travnja 2021. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za ožujak 2021. godine.

Kako se može predati zahtjev za nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije.

Gdje mogu pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavu?

Svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete pronaći na ovoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti kako bi ostvario nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima;

2. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću;

3. Dokument kojima se dokazuje opravdanost dodjele potpore

 – Tablica usporedbe prihoda kojim se dokazuje smanjenje gospodarske aktivnosti za više od 40%;

4. PDV obrazac ili tablicu usporedbe prihoda (godišnja usporedba).

Koji je rok za odobrenje nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Kad se isplaćuju nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Potpora se isplaćuje na žiro račun poslodavca do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Za koje se radnike može koristiti potpora za ožujak 2021.?

U ciljanu skupinu ulaze svi radnici bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, ili jesu li u pitanju građani RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika. 

Potpora se može dodijeliti za radnike zaposlene na dan 28.2.2021.

Za koje radnike se ne može koristiti potpora za ožujak 2021.?

Potpora se ne može koristiti za umirovljenike i strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad. 

Pravne osobe u sustavu sporta ostvaruju pravo na potporu za radnike koji su zaposleni temeljem ugovora o radu, a sukladno Zakonu o sportu i propisima o radu, kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje. Za pravne osobe u sustavu sporta ciljana skupina radnika ne uključuje sportaše, vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave i nadzornog odbora, direktore, prokuriste i slično.

Mogu li vlasnici obrta i tvrtki koristiti nove potpore za očuvanje radnih mjesta? 

Direktori i vlasnici obrta mogu koristiti potporu ako ne zapošljavanju više od 10 radnika.

Ako više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se može odobriti i za vlasnike, suvlasnike i osnivače.

Mogu li nove potpore za očuvanje radnih mjesta koristiti i obrtnici?

Potporu mogu ostvariti uz ostale propisane uvjete i obrtnici neovisno o tome jesu li obveznici vođenja poslovnih knjiga ili se paušalno oporezuju. Obrtnici mogu ostvariti potporu uz ostale propisane uvjete sami za sebe osobno, ali i za svoje radnike. 

Ako obrtnik iz nekog razloga ne može ostvariti potporu za sebe, može ostvariti potporu za svoje radnike.

Koji poslodavci ne mogu koristiti ovu mjeru?

Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavci kojima je od strane nadležnih tijela utvrđeno kršenje Odluka Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ne mogu koristiti potporu.

Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.

Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ako račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.

Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavci iz djelatnosti K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja kao i iz djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 92) ne mogu koristiti ovu mjeru.

Što s tvrtkama koje su osnovane u siječnju 2021. i radnicima zaposlenim u tom razdoblju? 

Potporu mogu koristiti tvrtke ili obrti koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav HZMO-a najkasnije do 31. prosinca 2020. Uz to, potpora se može tražiti za sve radnike zaposlene na dan 28.2.2021.

Može li ovu mjeru koristiti poslodavac koji ne obavlja gospodarsku djelatnost?

Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.

Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ako su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Vrijedi li zahtjev za siječanj i veljaču ujedno i za ožujak 2021.?

Ne, taj zahtjev ne vrijedi za mjeru ožujak 2021. Predaja dokumentacije za ožujak 2021. putem dopune zahtjeva za raniju mjeru se ne priznaje.

Koje su obaveze poslodavca nakon odobrenja nove potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom. Obavijest treba sadržavati točan datum i razlog otkaza.

Poslodavac treba zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu prvog dana mjeseca za mjesec koji poslodavac prima potporu. Izuzetak su oni kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina:

– istek ugovora o radu na određeno vrijeme;

– otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem;

– osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu;

– izvanredni otkaz ugovora o radu;

– otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu;

– odlazak radnika u mirovinu.

U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.

Koju dokumentaciju poslodavac treba dostaviti Zavodu kao dokaz o isplaćenoj plaći?

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

– za mjesec ožujak najkasnije do 5. svibnja 2021. godine.

Ovo se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Oni će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ako poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju, snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.

Koji su dodatni propisani uvjeti za poslodavce koji imaju više od 50 radnika?

Poslodavac koji je tražio potporu za više od 50 radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

1. isplati dividendu ili udio u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;

2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;

3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;

4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;

5. stekne vlastite dionice, odnosno vlastite poslovne udjele.

Mogu li poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a koristiti ovu potporu?

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Ako koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 25.3.2021., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.