Mjere za odgodu plaćanja poreza i doprinosa

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Mjere odgode plaćanja poreza i doprinosa

Osim potpora za očuvanje radnih mjesta, poduzetnici odnedavno mogu koristiti i mjere odgode plaćanja poreza i doprinosa. Provjerite koji su uvjeti korištenja te kako podnijeti zahtjev za korištenjem ove mjere!

Tko može koristiti mjere odgode plaćanja poreza i doprinosa?

Zahtjev za odgodom plaćanja poreza mogu podnijeti svi poduzetnici tj. trgovačka društva, obrti, fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, poljoprivrednik i iznajmljivač – paušalist. 

Koji su uvjeti za korištenje mjere odgode plaćanja poreza i doprinosa?

Mjeru odgode plaćanja poreza i doprinosa mogu koristiti svi spomenuti poduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1) Na dan podnošenja zahtjeva na porezno knjigovodstvenoj kartici imaju dospjelog duga manje od 200,00 kn  

2) očekuju vjerojatnim da neće moći platiti dospjele porezne obveze

Kako poduzetnici mogu dokazati da očekuju vjerojatnim da nisu u mogućnosti plaćati porezne obveze?

1) Uslijed nastupa posebnih okolnosti prihodi/primici su smanjeni za najmanje 20% u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Primjerice, ako se podnosi zahtjev u ožujku tada se promatraju prihodi: veljača 2020. / veljača 2019.

2) Uslijed nastupa posebnih okolnosti prihodi/primici će biti smanjeni za najmanje 20% u naredna tri mjeseca, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kako se ostvaruje mjera odgode plaćanja poreza i doprinosa?

Kako bi ostvarili mjeru odgode plaćanja poreza i doprinosa potrebno je poslati zahtjev Poreznoj upravi. 

Zahtjev je moguće je podnijeti Poreznoj upravi:

1. Putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Uslugu ePorezna mogu koristiti svi korisnici e-građanin usluge putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, internet i mobilnih usluga raznih banaka).

2. Putem web forme Pišite nam  birajući temu ePorezna – JPPU, podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja pri čemu je moguće popuniti  i priložiti obrazac. 

Ako obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, prihvatit će se obrasci bez potpisa uz podatke za kontakt navedenu u Zahtjevu i po potrebi u mailu.

3. Iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

Na koje se poreze i doprinose misli kod mjere odgode plaćanja?

Poreznim obvezama podrazumijevaju se porez na dohodak i prirez, porez na dobit, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično).

Može li se odgoditi plaćanje PDV-a?

Pravo na odgodu PDV-a do naplate računa imaju svi poduzetnici pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Obaveza PDV-a nastaje u mjesecu u kjemu je račun naplaćen. Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2. mjesec koji se podnosio do 20.03., a koji dospijeva do 31.03.

Može li se odobriti odgoda plaćanja poreza za dospjelu obvezu za PDV za 3. i 4 mjesec kod obrtnika?

Obrtnici koji su obveznici poreza na dohodak i PDV-a vrijednost utvrđuju prema naplaćenim naknadama i ne mogu ostvariti mjere odgode plaćanja PDV-a.

Može li poduzetnik koji je korisnik potpore za samozapošljavanje koristiti odgodu plaćanja poreza?

Može, jer poticaji za samozapošljavanje ne utječu na mogućnost ostvarivanja mjere odgode plaćanja PDV-a.

Isključuju li se međusobno mjere odgode plaćanja poreza i doprinosa i potpore za očuvanje radnih mjesta?

Ne. Prema trenutnim informacijama, možete koristiti i mjere i potpore.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 27.03.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.