Potpore za očuvanje radnih mjesta: tko ih može koristiti i pod kojim uvjetima?

Published by Bruno Cvitanović on

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Kao prvi odgovor na krizu, uvedene su potpore za očuvanje radnih mjesta. Znatan dio poslodavaca moći će ih iskoristiti, a u nastavku možete saznati i kako. Ujedno, odgovorit ćemo na brojna česta pitanja kako bi vaš zahtjev što lakše bio odobren.

Tko može koristiti potpore za očuvanje radnih mjesta?

Potpore za očuvanje radnih mjesta usmjerene su na sve poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost, neovisno o pravnom obliku. Dakle, tu pripadaju trgovačka društva, obrti i samostalne profesije. Za njihovo odobravanje zadužen je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Potpore ne mogu koristiti poslodavci koji još nisu isplatili plaću za veljaču 2020. godine.

Koliko iznosi visina potpore za očuvanje radnih mjesta?

Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku može se odobriti za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.

Koje djelatnosti ili sektori poslodavaca mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta?

1) Poslodavci iz odluke stožera civilne zaštite:

– trgovine (maloprodaja i veleprodaja), osim odlukom utvrđenih

– muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

– ugostiteljski objekti uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane

– uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

–sportska natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitnes i rekreacijskih centara

– održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

– autoškole i škole stranih jezika

2) Poslodavci iz prihvatljivog sektora:

– djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića

– zdravstvenog turizma 

– djelatnosti prijevoza i skladištenja

– prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj

3) Drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti kao što su:

– pad prometa

– otkazivanje rezervacija, događanja, kongresa, seminara i sl.

– otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi

– nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.

– nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva nužnih za rad

Jedan od spomenutih razloga nastalih posebnih okolnosti poslodavac treba navesti u obrazloženje razloga za dodjelu potpore.

Poslodavci trebaju opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i to potkrijepiti dokazima.

Što ako poduzeće obavlja više djelatnosti?

Ako se, primjerice, poduzeće bavi ugostiteljstvom i iznajmljivanjem poslovnih prostora, morat će podnijeti odvojene zahtjeve za pojedinu djelatnost. U prvom slučaju, trebat će predati samo odluku lokalnog Stožera civilne zaštite. Za drugu će djelatnost iznajmljivanja poslovnih prostora trebati dokazati pad prihoda ili drugu opravdanu osnovu ostvarivanja prava na potporu.

Kako obrazložiti pad prometa odnosno prihoda?

Pad prihoda poslodavci obrazlaže se tako da se dostavlja usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, s istim mjesecom prethodne godine. Uz to, treba priložiti tablicu s projekcijom prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Koji se još dokazi uzimaju u obzir za ovu potporu?

Dokaz o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo.

Treba li poslodavac ispuniti više uvjeta ili samo jedan u slučaju posebnih okolnosti?

Za ostvarenje potpore potrebno je dokazati samo jedan od navedenih razloga. Razlozi se ne kumuliraju tj. potrebno zadovoljiti samo jedan.

Koje poduzete aktivnosti poslodavac može navesti u zahtjevu za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac može aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta kao npr. odluku o korištenju godišnjeg odmora,  odluku o prekidu rada bez krivnje radnika, promjena ugovora o radu s punog na nepuno radno vrijeme, odobrenje radniku neplaćenog dopusta na zahtjev radnika.

Gdje mogu pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavu?

Svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva možete pronaći na ovoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Koju dodatnu dokumentaciju treba priložiti uz zahtjev za potporu za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac treba dostaviti:

1. Popis radnika za koje se traži potpora s pripadajućim podacima – tablica u elektronskom obliku;

2. Popis radnika po mjerama APZ – tablica u elektronskom obliku;

3. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore koja se daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Kada poslodavac gubi pravo na potporu?

Poslodavac gubi pravo na potporu ako je od 20. ožujka 2020.g. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

  • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika;
  • od 20% za Mala poduzeća;
  • od 15% za Srednja poduzeća;
  • i 10% Velika poduzeća.

U izračun ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.

Mogu li direktori i vlasnici obrta koristiti potporu za potporu za očuvanje radnih mjesta?

Direktori i vlasnici obrta mogu koristiti potporu ako ne zapošljavanju više od 10 radnika.

Mogu li potporu za očuvanje radnih mjesta koristiti i obrtnici?

Potporu mogu ostvariti uz ostale propisane uvjete i obrtnici neovisno o tome jesu li obveznici vođenja poslovnih knjiga ili se paušalno oporezuju. Obrtnici mogu ostvariti potporu uz ostale propisane uvjete sami za sebe osobno, ali i za svoje radnike. 

Ako obrtnik iz nekog razloga ne može ostvariti potporu za sebe, može ostvariti potporu za svoje radnike.

Što s tvrtkama koje su osnovane u ožujku 2020. i radnicima zaposlenim u tom razdoblju?

Potporu ne mogu koristiti tvrtke ili obrti osnovani nakon 29. veljače 2020. Jednako tako, potpora se ne može koristiti za radnike koji su zaposleni nakon tog datuma.

Kako je najjednostavnije predati zahtjev za potporu za očuvanje radnih mjesta?

Zahtjev je najjednostavnije predati elektronički putem web stranica HZZ-a ili e-mailom na adresu pisarnice Regionalnog centra/Područnog ureda HZZ-a županije u kojoj je registrirana tvrtka.

Koji je rok za odobrenje potporu za očuvanje radnih mjesta?

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati Rješenje (pozitivno ili negativno) u roku 10 dana.

Kad se isplaćuje potpora?

Potpora se isplaćuje na žiro račun poslodavca do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Koje su obaveze poslodavca nakon odobrenja potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavac za vrijeme korištenja potpore može prekinuti radni odnos u slučajevima: 

isteka ugovora na određeno, sporazumnog otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovanog otkaza, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika. Poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, on gubi pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom, potrebno je obavijestiti Zavod u roku od 8 dana s točnim datumom i razlogom otkaza. 

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Mogu li poslodavci koji koriste druge mjere HZZ-a koristiti potpore za očuvanje radnih mjesta?

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a, a kojima su opravdani trošak plaće, ne mogu istodobno koristiti i potpore za očuvanje radnih mjesta. Mogu se odlučiti za mirovanje postojećih mjera HZZ-a i koristiti ovu potporu.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 27.03.2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.