Kada treba obračunati PDV na usluge stomatologa i dentalnih tehničara?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Usluge doktora dentalne medicine

Jeste li ikada pogledali račun koji dobivate nakon posjeta stomatologu ili dentalnoj ustanovi? Mnogi ne znaju da usluge doktora dentalne medicine (stomatologa) i dentalnih tehničara mogu biti oporezovane PDV-om. Prema Mišljenju Porezne uprave, usluge dentalnih tehničara i isporuke zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine u okviru trgovačkog društva obuhvaćene su odredbama Zakona o PDV-u. Prema njemu, one su oporezive PDV-om.

Zašto je za usluge doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara u okviru trgovačkih društva potrebno obračunati PDV?

Kako se trgovačka društva osnivaju radi ostvarivanja dobiti, ne smatraju se ostalim osobama iz Zakona o PDV-u. Sukladno tome, na njih se ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a.

Kada su usluge doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara oslobođene PDV-a?

Oslobođenje od PDV-a moguće je primijeniti kada usluge obavljaju ostale osobe na koje nisu prenesene javne ovlasti. Bitno je da te osobe ne teže ostvarivanju dobiti. Ako se dobit ipak ostvari, važno je da se ne raspodjeljuje, već koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.

Na koje se usluge dentalnih tehničara i doktora dentalne medicine obračunava stopa PDV-a od 5%?

Ovo pitanje regulira Pravilnik o PDV-u. Prema njemu, stopa PDV-a od 5% primjenjuje se na isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida. Ova oprema i pomagala propisana su Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a te Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Što se smatra medicinskom opremom, pomagalima i spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida?

Smatraju se:

– proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo;
– ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa dentalnih pomagala i ortodontskih naprava iz Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osim zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine prema Zakonu o PDV-u.

Obračunava li se na dentalne usluge koje su povezane s izradom i ugradnjom dentalnih pomagala PDV po stopi od 5%?

Prema mišljenju Porezne uprave, smatra se da su dentalne usluge u vezi izrade i ugradnje stomatološkog dobra neophodne za isporuku stomatološkog dobra. Usluge izrade i izgradnje su, primjerice, usluge uzimanja otisaka, izrade pomagala, postava, kontrole tijekom ortodontske terapije, prilagođavanje bravica, skidanje, preparacija zuba nosača, kirurška ugradnja implantata, priprema mekih tkiva za otisak. Stomatološko dobro je, primjerice, dentalno-protetski nadomjestak, stomatološki implantat, dentalno pomagalo.

Na te je dentalne usluge izrade i ugradnje također je moguće obračunati PDV od 5%.

Zašto je na usluge povezane s izradom i ugradnjom dentalnih pomagala moguće obračunati PDV od 5%?

Zbog toga što su isporuke dentalnih dobara i obavljene usluge povezane tako da objektivno tvore jednu gospodarski nedjeljivu isporuku. Takvo bi razdvajanje usluga bilo umjetne naravi. Navedene usluge za kupca ne predstavljaju cilj same po sebi već su nastale u sklopu obavljanja glavne isporuke, a to je isporuka stomatološkog dobra.

Zato se radi o obavljanju jedne isporuke i to isporuke stomatološkog dobra (dentalno-protetskog nadomjestka, stomatološkog implantata, dentalnog pomagala). Navedene dentalne usluge mogu se smatrati pomoćnim uslugama čije je obavljanje neophodno za obavljanje glavne isporuke.

Je li primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a ograničena pravnim oblikom isporučitelja usluge?

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a Zakona o PDV-u nije ograničena pravnim oblikom isporučitelja. Njime su obuhvaćene zdravstvene usluge obavljene u okviru privatne prakse. Međutim, njime mogu biti obuhvaćene i zdravstvene usluge koje, primjerice, obave kvalificirani zdravstveni radnici temeljem ugovora o djelu.

Kako se oporezuju ostale usluge doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara koje nisu povezane s isporukom dentalnih pomagala?

Ostale usluge doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara, koje nisu povezane s isporukom dentalnih pomagala, oporezuju se po stopi od 25%. I to ako ih obavljaju ostale osobe, na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti koja će se kasnije raspodijeliti.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.