Koji su trenutno dostupni poticaji i olakšice za zapošljavanje?

Published by Bruno Cvitanović on

Postoje određeni uvjeti i okolnosti koji mogu zapošljavanje novih radnika učiniti povoljnijim. Njihovim ostvarenjem možete olakšati ovaj financijski zahtjevan proces, kao i poboljšati uvjete koje možete ponuditi radnicima. Ovo su trenutno dostupni poticaji i olakšice za zapošljavanje:

1. Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina.

Izmjenama Zakona o doprinosima od 1. siječnja 2015. godine uveden je pojam „mlada osoba“. Tim je pojmom obuhvaćena osoba mlađa od 30 godina zaposlena na neodređeno vrijeme.
Korištenjem ove olakšice poslodavac je oslobođen od plaćanja doprinosa na plaću sljedećih pet godina.

Pod doprinosima na plaću smatraju se:
– doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 15 %
– doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 0,5 %
– doprinos za zapošljavanje 1,7 %.
To znači ukupno smanjenje troška rada poslodavcu za 17,2 %.

Što ako poslodavac već ima zaposlenika mlađeg od 30 godina?

Ako poslodavac već ima zaposlenika mlađeg od 30 godina koji ima ugovor na određeno vrijeme, može ga promjenom ugovora o radu zaposliti na neodređeno i koristiti olakšicu sljedećih 5 godina.

Kada se olakšica ne može primijeniti?

Olakšica se ne može primijeniti za radnika – mladu osobu koja je već zaposlena na neodređeno vrijeme, bez obzira na to što je radnik mlađi od 30 godina. Uz to, ne može se koristiti za mladog radnika nakon što je prekinuo radni odnos na neodređeno vrijeme te se nakon nekog vremena ponovo vratio na rad kod istog poslodavca.

2. Olakšica za zapošljavanje osobe koja se prvi put zapošljava

Poslodavca koji zaposli osobu koja se prvi put zapošljava oslobođen je od plaćanja doprinosa na plaću godinu dana.

Koji su uvjeti za korištenje ove olakšice?

Radnik bi trebao dostaviti prije zapošljavanja poslodavcu dokaz da do dana zasnivanja radnog odnosa nije bio u evidenciji mirovinskog osiguranja.

Je li moguće kombinirati olakšicu prvog zapošljavanja s olakšicom zapošljavanja mlađe osobe od 30 godina?

Kako bi poslodavac mogao kombinirati olakšicu za prvo zapošljavanje s olakšicom zapošljavanja mlađe osobe od 30 godina, treba prvo radnika zaposliti na određeno vrijeme na godinu dana (vrijeme trajanja prve olakšice) . Nakon što je olakšica prvog zapošljavanja iskorištena, treba promijeniti ugovor o radu radnika tako da on bude na neodređeno vrijeme. Na taj se način može početi koristiti olakšica za zapošljavanje osobe mlađe od 30 godina sljedećih pet godina.

3. Poticaji i olakšice za zapošljavanje nezaposlene ili dugotrajno nezaposlene osobe.

Za zapošljavanje nezaposlenih ili dugotrajno nezaposlenih osoba, poslodavac je oslobođen od plaćanja doprinosa na plaću 2 godine.

Nezaposlenom osobom smatra se osoba koja se u evidenciji HZZ-a vodi kao nezaposlena osoba dulje od 30 dana i ne smije imati više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Dugotrajno nezaposlenom osobom smatra se osoba koja se u evidenciji HZZ-a vodi kao nezaposlena osoba neprekidno dulje od dvije godine.

Da bi se poslodavac mogao koristiti tom olakšicom, radnik treba pribaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom u evidenciji nezaposlenih osoba.

4. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kad se spominju poticaji i olakšice za zapošljavanje, jedna od prvih asocijacija je zasigurno tzv. “stručno”. Nedavnom izmjenom Zakona o poticanju zapošljavanja definirane su nove mjere poticanja zapošljavanja vezane za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Koji su uvjeti za realizaciju stručnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa?
a) Poslodavac mora ispuniti propisane uvjete od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nakon odobrenja Zavoda može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa s nezaposlenom osobom.
b) Budući zaposlenik (polaznik) mora biti nezaposlena osoba. Da bi se netko smatrao nezaposlenom osobom mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– Ne smije imati navršenih 30 godina života te se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje voditi kao nezaposlena osoba najmanje 30 dana.
– Nezaposlena osoba ne smije imati više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Nakon odobrenja, Zavod poslodavcu uplaćuje ukupan iznos troška doprinosa za polaznika za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja. Poslodavac mjesečno plaća doprinose za polaznika do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja polaznik dobiva od Zavoda novčanu pomoć u visini 2.751,84 kn.
Troškove prijevoza polazniku isplaćuje poslodavac, ovisno o troškovima javnog prijevoza za dolazak na posao, do najviše 1.200,00 kn.

Dostupni poticaji i olakšice za zapošljavanje se često mijenjaju: kontaktirajte nas za više informacija o mogućnostima koje možete koristiti u određenom trenutku.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.