Koje su najvažnije Vladine gospodarske mjere za vrijeme koronavirusa?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Gospodarske mjere

Hrvatski sabor prihvatio je u četvrtak, 19. ožujka 2020., Vladin paket zakona za pomoć gospodarstvu pogođenom epidemijom koronavirusa. Izmijenjena su 12 zakona i u njemu su 63 gospodarske mjere, a glavni im je cilj očuvanje radnih mjesta i isplate plaća.

Vladine gospodarske mjere pomoći osigurane su dopunama, odnosno izmjenama: Općeg poreznog zakona, zakona o porezu na dohodak i poreza na dobit, zakona o tržištu rada, o poticanju ulaganja, o izvršavanju državnog proračuna, o trgovini, o zapošljavanju osoba s invaliditetom, o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, o ugostiteljskoj djelatnosti, o turističkoj pristojbi, o komunalnom gospodarstvu.

Najvažnije gospodarske mjere: očuvanje radnih mjesta

1) Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.

Pravo na pomoć od najviše 3250 kuna po radniku za očuvanje radnih mjesta kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom narušena gospodarska aktivnost imat će poslodavci iz sljedećih djelatnosti: pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja, poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Kriteriji za ovu mjeru bit će: pad prometa veći od 20 posto, otkazivanje rezervacija, evenata, kongresa, seminara i slično, otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i slično, te nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. 

Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, i nema kumulacije razloga. Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu snagu. Ne smiju ni zapošljavati na radna mjesta u razdoblju korištenja ove mjere.

Ova mjera uključuje i radnike iz tih sektora koji su ujedno i vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi i slični menadžeri, vlasnike obrta kod kojih je zaposleno do 10 radnika. 

Pomoć će se isplaćivati za razdoblje od 1. ožujka 2020., najduže do tri mjeseca, a prva isplata će stići u travnju. 

Iznos od 3.250 kuna isplatit će se mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Za radnike u nepunom radnom vremenu isplatit će se po 1.625 kuna mjesečno.

Samozaposleni ne mogu koristiti potporu za očuvanje radnih mjesta

Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristiti ovu mjeru. 

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak i trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere.   

Mjera će se odobravati poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka. Neće im se odobriti potpora ako je došlo pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore. Nadalje, neće se odobriti ni ako je postotak pada zaposlenosti veći od 40 posto kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, od 20 posto za mala poduzeća, od 15 posto za srednja poduzeća, te 10 posto za velika poduzeća. U te kriterije ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika. Poslodavac će u zahtjevu morati opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima, te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Odgoda plaćanja javnih davanja na tri mjeseca

2) Odgoda plaćanja doprinosa i poreza na dohodak.

Izmjenama zakona poduzetnicima i građanima pogođenima epidemijom koronavirusa omogućit će se odgoda plaćanja javnih davanja. Pritom se misli na porez na dohodak, dobit te doprinose. Plaćanja će se odgoditi na tri mjeseca, s mogućnošću produljenja na još tri. Nakon toga omogućit će se obročna otplata duga bez kamata na rok od 24 mjeseca.

Ova mjera se primjenjuje na sve poslodavce bez propisanih uvjeta.

Neće biti ovrha, lakše do kredita za obrtna sredstva

3) Banke provode odgodu plaćanja kredita i neće provoditi ovrhe najmanje tri mjeseca.

a) Kreditne institucije neće poduzimati mjere prisilne naplate (ovrha, aktiviranje instrumenata osiguranja) radi naplate duga svojih dužnika (fizičkih i pravnih osoba) koji u tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/anuiteta svojih kreditnih obveza. To će činiti pod uvjetom da time kao vjerovnici nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge vjerovnike.

b) Kreditne institucije će savjesno i urgentno razmatrati i odobravati zahtjeve klijenata (građana i poduzetnika) za odgodom plaćanja na rok od najmanje tri mjeseca, a čiji je bonitet ozbiljno narušen u postojećim okolnostima uslijed gubitka ili smanjenja stalnih izvora prihoda, kao i u korist poduzetnika čiji je prihod bitno umanjen u odnosu na ukupan prihod u prethodnom razdoblju.

c) Kreditne institucije će za vrijeme odgode plaćanja obračunavati isključivo redovno ugovorene kamate, bez dodatnih naknada.

4) Mogućnost brže i lakše realizacije ESIF Mikro zajmova koje provodi HAMAG-BICRO.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) omogućit će ESIF Mikro zajmove za obrtna sredstva. Ona su namijenjena mikro i malim poduzetnicima u vrijednosti od 1.000 do 25.000 EUR. 

Uvjeti kreditiranja su poček 12 mjeseci; kamatna stopa od 0,5% – 1,0%, ovisno o indeksu razvijenosti.

Gdje mogu pronaći ostale gospodarske mjere?

Naravno, gospodarske mjere istaknute u ovom kratkom pregledu nisu potpune. Preostale mjere možete pronaći na web stranicama Vlade RH. To su uglavnom mjere za specifične industrije, ili mjere za koje procjenjujemo da su manje presudne za poslovanje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.