Što su elektronički obavljene usluge i kakav im je porezni status?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Elektronički obavljene usluge smatraju se usluge koje se obavljaju internetom ili elektroničkom mrežom i te usluge su po svojoj naravi automatizirane. Za njihovo obavljanje potrebno je minimalno ljudsko sudjelovanje te ih je nemoguće izvršiti bez informacijske tehnologije (računala).

Smatra li se elektronički obavljenom uslugom ako pružatelj usluge i primatelj usluge komuniciraju elektroničkom poštom?

U tom slučaju nije riječ o elektronički obavljenoj usluzi prema Zakonu o PDV-u.

Koje se usluge smatraju elektronički obavljenim uslugama?

Prema Zakona o PDV-u i Prilogom II. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, elektronički obavljenim uslugama smatraju se:

  1. Ponuda internetskih stranica, usluga iznajmljivanja diskovnog prostora i pripadajućih serverskih resursa za smještaj internetskih stranica na poslužitelju na internetu (web hosting), održavanje programa i opreme na daljinu;
  2. Nabava softvera i njihovo ažuriranje;
  3. Nabava slika, teksta i informacija te stavljanje na raspolaganje baza podataka;
  4. Nabava glazbe, filmova i igara, uključujući igre na sreću i kockarske igre, te političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, znanstvenih i zabavnih emisija i događaja;
  5. Organiziranje podučavanja na daljinu.

Postoji li detaljan popis svih vrsta usluga koje se smatraju elektronički obavljenim uslugama?

Detaljan popis svih vrsta usluga koje se smatraju elektronički obavljenom uslugama naveden je u Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 282/2011 (članak 7.) i Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 1042/2013.

Kako se primjenjuje posebni postupak oporezivanja elektronički obavljene usluge?

Porezni položaj elektronički obavljenih usluga ovisi o tome tko ih pruža, kome se pružaju i koji je način oporezivanja odabrao pružatelj usluge.

Razlikuj se usluge koje obavlja pravna osoba iz Hrvatske drugoj pravnoj osobi i usluge koje se obavljaju fizičkim osobama.

Što ako se elektronički obavljene usluge obavljaju između pravnih osoba (poreznih obveznika) iz Hrvatske?

Kada pravna osoba (porezni obveznik) obavlja navedene usluge drugoj pravnoj osobi (poreznom obvezniku radi se o usluzi koja je oporeziva u Hrvatskoj te je potrebno izdati račun na kojem se na vrijednost obavljene usluge zaračunava 25 % PDV-a.

Što ako se elektronički obavljene usluge pružaju pravnoj osobi iz Europske unije ili iz trećih zemalja?

Ako je riječ o usluzi koja se obavlja poreznom obvezniku iz druge države članice EU-a ili iz treće zemlje onda se ispostavlja račun s prijenosom porezne obveze. Tada je primatelj usluge obvezan sam obračunati PDV na primljenu uslugu u skladu s propisima o PDV-u svoje zemlje.

Kako se oporezuju elektronički obavljene usluge kada su izvršene prema fizičkim osobama koje imaju prebivalište u Hrvatskoj?

Tada na te usluge treba zaračunati PDV po stopi od 25 %.

Što kada pravna osoba iz Hrvatske pruža elektronički obavljene usluge fizičkim osobama s prebivalištem u jednoj od država članica Europske unije?

Tada postoje dvije opcije:

– Prva: ta pravna osoba bi se trebala registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi u kojoj pruža navedene usluge te obračunati stopu PDV-a koja je u toj državi propisana.

– Druga: moguće je odabrati i „pojednostavljeni“ posebni postupak oporezivanja elektronički obavljenih usluga. Provedba posebnog postupka oporezivanja nije obveza već mogućnost.

Što je to posebni postupak oporezivanja elektronički obavljenih usluga i kako se provodi?

Provodi se tako da će pravna osoba za svaku državu članicu Europske unije potrošnje posebno predavati prijave PDV-a u koje će unositi podatke o izdanim računima.

Pritom se primjenjuju stope PDV-a koje su važeće u svakoj pojedinoj zemlji za elektronički obavljene usluge.

Ako vas zanima više o obračunu PDV-a, pročitajte više o dvjema mogućnostima koje se pružaju. O izdavanju računa inozemnim klijentima čitajte ovdje.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.