Kako najlakše dostaviti e-mail adresu sudskom registru?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Upis e-mail adrese u sudski registar

Vjerojatno ste saznali da je nastupila obveza traženja pristupa za informacijski sustav e-Komunikacije sa sudovima. Jedan od prvih koraka je upis e-mail adrese u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. U nastavku donosimo postupak kako to učiniti.

Prvi korak prema e-Komunikacijama

Upis e-mail adrese u sudski registar dio je šireg procesa ulaska u novi sustav komunikacije sa sudovima, koji se zove e-Komunikacije. Čitava procedura nalaže sljedeće:

1. Upisati službenu adresu elektroničke pošte pravne osobe u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda;
2. Prijaviti se u sustav e-Komunikacije kod Ministarstva pravosuđa;
3. Ispuniti tehničke preduvjete (primjerice pribaviti elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat, izvršiti upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa).

Obveza upisa adrese elektroničke pošte u sudski registar je uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.

Koje su pravne osobe dužne dostaviti adresu elektroničke pošte trgovačkom sudu?

Adresu elektroničke pošte trebaju dostaviti sve pravne osobe upisane u sudski registar kao što su trgovačka društva, ustanove, zaklade i dr.

Koji je rok za upis e-mail adrese u sudski registar?

Za postojeće pravne osobe rok za dostavu adrese elektroničke pošte bio je 18.3.2020., prema Pravilniku o načinu upisa u sudski registar.

Koji je rok za upis e-mail adrese u sudski registar kod novoosnovanih pravnih osoba?

Trgovačko društvo i drugi subjekt upisa (ustanova, zaklada i dr.) obvezan je najkasnije u roku od 3 mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte i to putem propisanog obrasca. Navedeni tromjesečni rok za upis elektroničke pošte odnosi se, dakle, samo na one pravne osobe koje se prvi put upisuju u sudski registar.

Što ako pravna osoba nije dostavila adresu elektroničke pošte u propisanom roku?

Sudski registar ne kažnjava odmah osobe koje nisu ispunile svoje zakonske obaveze. Prema Zakonu o sudskom registru propisano da se prvo rješenjem opomenu osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu te da ih se poziva da ispune predmetnu obvezu u roku od 15 dana. Istodobno se izriče novčana kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom naknadnom roku.

Koji je propisani obrazac za upis ili izmjenu adrese elektroničke pošte sudskom registru?

Obrazac zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte propisan je Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar i dostupan je na ovom linku.

Sadržaj Obrasca se može preuzeti iz Priloga Pravilnika o načinu upisa u sudski registar.

Na koji način se dostavlja zahtjev za upis/promjenu adrese elektroničke pošte?

Obveza upisa elektroničke pošte u sudski registar provodi se na način da se Zahtjev popuni (pomoću računala) i vlastoručno potpiše (od strane svih članova uprave trgovačkog društva / direktora). Vlastoručni potpis i pečat preporučujemo unijeti ispod tablice, ili pokraj imena i prezimena, ako se radi o jednom direktoru koji je ujedno i ovlaštena osoba predlagatelja.

Zahtjev se dostavlja nadležnom sudskom registru, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

​Adrese trgovačkih sudova možete pronaći ovdje.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 29.9.2021., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.