Kad se može isplatiti terenski dodatak?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Terenski dodatak

Rad na terenu, daleko od mjesta prebivališta ili uobičajenog radnog mjesta, obično sa sobom nosi povećanje troškova za radnike. Iz tog razloga, radnicima se za takvu vrstu rada može neoporezivo isplatiti terenski dodatak. On služi za pokriće troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu, osim troškova smještaja koje podmiruje poslodavac. Provjerite do kojeg se iznosa mogu neoporezivo isplatiti te koji su uvjeti za isplatu!

Koji su glavni uvjeti za isplatu terenskog dodatka?

Glavni uvjeti za isplatu terenskog dodatka su:

  • radnik je zaposlen u društvu za koje obavlja terenski rad
  • radnik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene jedinice
  • mjesto obavljanja terenskog rada udaljeno je najmanje 30 kilometara od sjedišta društva (ili podružnice u kojoj radnik obavlja posao) te prebivališta ili boravišta zaposlenika.

Koliki je maksimalni neoporezivi iznos za isplatu terenskog dodatka?

Za Hrvatsku, on se isplaćuje neoporezivo u visini do najviše 26,55 eura dnevno. Ako je osiguran jedan obrok, terenski dodatak se smanjuje za 30 %, a ako su podmirena dva obroka, smanjuje se za 60 %.

Terenski dodatak za inozemstvo isplaćuje se u svotama kao i dnevnice za službeni put u inozemstvu.

Koja je razlika između terenskog dodatka i dnevnica?

Ako se radnik upućuje na službeni put, isplaćuje mu se dnevnica za službeni put. Ako se radnik upućuje na terenski rad, isplaćuje mu se terenski dodatak. Uz to, za terenski rad nije potrebno da se ispuni pretpostavka o duljini trajanja od minimalno osam sati kao kod dnevnice.

Koja je razlika između terenskog dodatka i pomorskog dodatka?

Pomorski dodatak isplaćuje se pomorcima za rad na brodovima pod hrvatskom zastavom. Iznosi su nešto veći od terenskog dodatka. Ako se pak radi o brodovima međunarodne plovidbe, mogu iznositi do 53,09 eura dnevno.

Može li se istovremeno isplatiti terenski dodatak i naknada za odvojeni život?

Ne može: ovi se dodaci međusobno isključuju.

Može li se terenski dodatak isplatiti ako radnik neće prenoćiti na terenu?

Prema mišljenju Porezne uprave, terenski dodatak se može isplatiti neovisno o tome noći li radnik na terenu, ako su ispunjeni ostali uvjeti.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.