Stipendiranje studenata i učenika: koja su pravila i olakšice za poslodavce

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Stipendiranje studenata

Poslodavci koji žele podržati potencijalne zaposlenike tijekom obrazovanja, ali i oni koji imaju programe društveno odgovornog poslovanja, često stipendiraju učenike i studente. Ovi se natječaji ili pozivi obično raspisuju početkom učeničke, odnosno akademske godine. Zato u ovom pregledu donosimo odgovore na ključna pitanja vezana uz stipendiranje studenata, odnosno stipendiranje učenika.

Kada se stipendije i potpore za školovanje mogu neoporezivo isplatiti?

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, moguće je neoporezivo isplaćivati stipendije u iznosu do 1.750,00 kn mjesečno za vrijeme redovitog školovanja u osnovnoj i srednjoj školi. U istom je iznosu moguće neoporezivo isplatiti stipendije i redovnim studentima.

Koliki je maksimalan neoporezivi iznos za stipendiranje studenata putem javnih natječaja?

Kod javnih natječaja, taj je iznos znatno viši. Naime, mjesečno je moguće neoporezivo isplaćivati iznos do 4.000,00 kn studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima. Uvjet je da su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima, kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima.

Što ako se učeniku ili redovitom studentu isplati stipendija iznad 1.750,00 kn, odnosno 4.000,00 kn u slučaju javnog natječaja?

Stipendiranje studenata ili učenika iznad propisanog neoporezivog iznosa smatralo bi se drugim dohotkom primatelja. Isplatitelj bi na nju trebao obračunati porez na dohodak i prirez.

Prema Zakonu o doprinosima isplatitelji stipendije nije obvezan obračunati doprinose ako prije početka isplate stipendije zaključe s primateljem stipendije ugovor u pisanom obliku ili odluku kojim se primatelju utvrđuje pravo na stipendiju.

Kako se dokazuje status redovitog učenika ili studenta?

Na početku godine za svaku školsku tj. akademsku godinu student treba dostaviti isplatitelju potvrdu škole, odnosno visokog učilišta, o redovitom statusu.

Koju dodatnu dokumentaciju redoviti student treba dostaviti kako bi je isplatitelj stipendije mogao neoporezivo isplatiti?

Student je obvezan prije isplate dostaviti isplatitelju vjerodostojnu ispravu ili pisanu izjavu o tome prima li stipendiju od drugih isplatitelja.

Ako student ostvaruje stipendiju samo od jednog isplatitelja, tom je isplatitelju obvezan dati pisanu izjavu da ne prima druge stipendije od drugih isplatitelja.

Što ako se stipendija isplaćuje izvanrednom studentu?

Prema Pravilniku o doprinosima, oporeziva isplata stipendije izuzima se od obračuna doprinosa za obvezna osiguranja samo ako je primatelj stipendije u redovnom školovanju. U prijevodu, mora imati status redovitog učenika ili redovnog studenta te o tom statusu mora donijeti potvrdu isplatitelju.

Isplata izvanrednom studentu smatra se drugim dohotkom te bi isplatitelj na nju trebao obračunati porez na dohodak, prirez i doprinose.

Može li se studentu u isto vrijeme neoporezivo isplaćivati više vrsta stipendija?

Student koji ostvaruje stipendiju za redovito školovanje na višim i visokim školama te fakultetima (1.750,00 kn) ne može neoporezivo istodobno primati i stipendiju za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama (4.000,00 kn). To vrijedi bez obzira na svotu koju ostvaruje po jednoj i po drugoj stipendiji. Kad bi student istodobno primao obje spomenute vrste stipendija, morao bi odlučiti koju će od njih isplatitelj oporezivati.

Što ako studenti prima stipendiju za koja su sredstva planirana državnim proračunom?

Primitak jedne od prethodno navedenih stipendija te stipendije studenata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu RH, u poreznom se smislu međusobno ne isključuju.

To znači da, primjerice, redovni student može primati neoporezivo tijekom jednog mjeseca stipendiju za redovno školovanje na višoj i visokoj školi ili fakultetu u svoti od 1.750,00 kn i stipendiju čija su sredstva planirana u državnom proračunu bez obzira na to u kojoj se visini dodjeljuje (poreznim propisom nije određena svota do koje se ta stipendija mora isplatiti neoporezivo) jer se te dvije vrste stipendija međusobno ne isključuju.

Što ako student prima stipendiju iz sredstava planiranih u državnom proračunu?

Student može primati neoporezivo tijekom mjeseca stipendiju za redovito školovanje na fakultetu u svoti od 1.750,00 kn i stipendiju čija su sredstva planirana u državnom proračunu. To vrijedi bez obzira na to u kojoj mu je visini dodijeljena. Dvije se vrste stipendija pritom međusobno se ne isključuju u poreznom smislu.

Što kad se stipendije isplaćuju redovitim učenicima i studentima za više mjeseci?

Moguće je neoporezivo isplatiti kumulativnu svotu stipendija učenicima i studentima za redovito školovanje. Ako se u tijeku jednoga poreznog razdoblja isplaćuju stipendije za više mjeseci istog ili prethodnog razdoblja, bitno je da isplaćene stipendije ne prelaze neoporezivu svotu po svakom mjesecu.

Može li se stipendija isplaćivati i u ljetnim mjesecima?

Stipendija se može isplaćivati i u ljetnim mjesecima kada učenici i studenti nemaju predavanja. Školska godina započinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza. Akademska godina započinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Je li dozvoljeno stipendiranje studenata u gotovom novcu?

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, stipendije koje se učenicima i studentima neoporezivo isplaćuju, nije moguće isplatiti u gotovu novcu. Učenik ili student može stipendiju primiti na tekući ili žiro račun.

Mogu li se roditelji uzdržavane djece i studenata koristiti osobnim odbitkom bez obzira na primitke od stipendije njihove djece?

Mogu. Roditelji koji koriste uvećani osobni odbitak po osnovi uzdržavane djece, koja primaju stipendije i potpore za školovanje, mogu i dalje koristiti uvećani osobni odbitak. To vrijedi čak i ako su djeca ostvarila primitaka po toj osnovi više od cenzusa od 15.000,00 kn .

Mogu li se neoporezivo isplatiti stipendije za školovanje radnicima?

Neoporeziva stipendija se pod određenim uvjetima isplaćuje učeniku ili studentu za redovito školovanje.

Kod dodjele stipendije izvanrednom studentu (radniku) ili studenata na doktorskom studiju, ukupnu svotu predviđenu za isplatu potrebno je smatrati oporezivim primitkom. Na njega se obračunava porez i prirez na dohodak i obračunavaju se doprinosi.

Ako želite kao poslodavac sufinancirati školovanje vlastitog radnika, predlažemo da provjerite mogućnosti priznavanja troškova obrazovanja radnika.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 13.10.2021., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.