Koje su najbitnije porezne novosti za direktore u 2019. godini?

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Porezne novosti za direktore

Znamo koliko je teško uvijek biti u toku s regulatornim novinama. Zato donosimo najvažnije porezne novosti za direktore malih i srednjih poduzeća koje su stupile na snagu s novom godinom.

1) Nova minimalna plaća

Za 2019. godinu propisan je novi iznos minimalne bruto plaće od 3.750,00 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme.
Nova minimalna plaća počinje se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno se isplaćuje u veljači 2019.

2) Nova minimalna plaća za zaposlenike članove uprave i direktore

Važne porezne novosti za direktore tiču se minimalne plaće koja se isplaćuje za siječanj, zato obratite posebnu pozornost na novi iznos. Naime, 1. siječnja 2019. došlo je do promjene minimalne bruto plaće zaposlenog člana uprave i ona ne može biti niža od 5.491,20 kn bruto.
Novost je i propis koji utvrđuje da ako je direktor zaposlen na nepuno radno vrijeme treba platiti razliku između obračunatih doprinosa i zakonom propisanih minimalnih doprinosa. To se čini sukladno minimalnoj mjesečnoj osnovici od 5.491,20 kn.

3) Izmjena poreznih razreda kod oporezivanja plaće i ostalih dohodaka

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak porezne stope od 24 % primjenjuje se na poreznu osnovicu (dohodak) do 30.000,00 kuna mjesečno.
Uz to, povećava se godišnja porezna osnovica na 360.000,00 kuna za primjenu stope od 24% za obrte i druge djelatnosti. Ona je, napominjemo, dosad iznosila 210.000,00 kuna.

4) Mogućnost priznavanja PDV-a za osobna vozila čija je nabavna vrijednost preko 400.000,00 kn od 01.01.2019.

Prema izmjenama Zakona o PDV-u, od 1. siječnja 2019. moguće je odbiti 50% pretporeza za kupovinu ili najam osobnih automobila nabavne vrijednosti i preko 400.000,00 kn. Do sada je odbitak pretporeza bio ograničen na 400.000 kuna nabavne vrijednosti automobila.

5) Novi uvjet za ulazak u sustav PDV-a

Izmjenama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2019., porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a ako tijekom godine ostvari isporuke dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn.
Pravilnik o PDV-a propisuje da porezni obveznik koji je ostvario isporuke preko 300.000,00 kn tijekom godine treba najkasnije do 15-og dana u sljedećem mjesecu podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a.
Primjerice, ako 28. lipnja 2019. godine porezni obveznik prijeđe propisani prag isporuka, treba se upisati u registar obveznika PDV-a već u 2019. godini. Prema navedenom primjeru, trebao bi se upisati u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15.07.2019.

6) Izmjene Zakona o doprinosima

Izmjenama Zakona o doprinosima od 1. siječnja 2019. ukinut je doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7 % i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5 %. Doprinos za zdravstveno osiguranje povećan je sa s 15 % na 16,5 %.

7) Promjena visine kamate na pozajmice fizičkim osobama

Promjenom Zakona o porezu na dohodak, ako pravna osoba odobrava kredit ili zajam fizičkoj osoba, nova propisana minimalna kamatna stopa je 2%. Ova stopa dolazi na mjesto dosadašnjih 3%. Kad bi se fizičkoj osobi odobrio zajam po stopi manjoj od 2%, to bi se smatralo plaćom u naravi. U tom slučaju bi se na razliku u kamatama trebali obračunati doprinosi i porez na dohodak.

8) Želite detaljne porezne novosti za direktore?

Kako biste ostali u toku s poreznim novostima i na najlakši način saznali sve izmjene u toku godine, prijavite se na naš besplatni newsletter ispod ovog teksta! Sve ove novosti detaljnije obrađujemo i pojašnjavamo u našim redovitim člancima.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.