Vozila kod kojih se može priznati 100% PDV-a: N1 vozila

Autor: Bruno Cvitanović na datum

N1 vozila

Postoje li vozila kod kojih možete priznati PDV u stopostotnom iznosu? Prema važećem Zakonu od PDV-u moguće je priznati 100% PDV-a, odnosno odbiti pretporez, za nabavku teretnih N1 vozila koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife. Ova vozila ujedno ne smiju biti predmet oporezivanja prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (PPMV). Premda se PDV plaća pri kupnji, njegov se puni iznos može odbiti pri izračunu obveze poreza na dodanu vrijednost.

Koji je glavni uvjet za priznavanje PDV-a na N1 vozila?

Za priznavanje pretporeza kod nabave odnosno kod korištenja vozilima valja provjeriti je li ono predmet oporezivanja PPMV-om. Ako nije predmet oporezivanja PPMV-om, tada je moguće priznati PDV u punom iznosu (100%).

Carinska uprava nudi i mogućnost izračuna PPMV-a za vozilo preko vlastitog informativnog kalkulatora. Ovdje ćete trebati znati i tarifnu oznaku, ako se radi o teretnom vozilu.

Dopušten je odbitak pretporeza u cijelosti i ako je riječ o osobnim automobilima koja služe za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju.

Za koja motorna vozila nije moguće priznati 100% PDV-a?

Prema Zakonu o PPMV-u, predmet oporezivanja PPMV-om su motorna vozila na koja nije obračunan i plaćen posebni porez u RH, a koja se registriraju u skladu s posebnim propisima, i to:

1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom;

2. motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje, iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90M;

3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi;

4. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi;

5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka.

Može li se PDV priznati za vozila registrirana prije uvođenja posebnog poreza na motorna vozila?

Kod teretnih N1 vozila nabavljenih prije uvođenja posebnog poreza na motorna vozila, ali i kod preprodaje već registriranih motornih vozila kategorije N1, za određivanje oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila potrebno je kontaktirati Carinsku upravu. To možete učiniti preko podataka na njihovoj web stranici.

Što se događa kod prenamjene N1 vozila?

Ako dođe do prenamjene vozila kategorije N1 u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja PPMV-om, dolazi i do promjene poreznog statusa vozila. To znači da više ne postoji pravo na priznavanje PDV-a za dobra i usluge koje su vezane za korištenje vozila. Potrebno je i ispraviti odbijeni PDV prenamijenjenog vozila.

Za mogućnosti priznavanja PDV-a kod osobnih vozila, saznajte više informacija pregledom članka o oporezivanju osobnih vozila. O isplatama putnih troškova konzultirajte se ovdje. A ako želite saznati je li isplativije koristiti privatno ili poslovno vozilo za sve prilike, pročitajte ovaj vodič.

Općenito, najbolje je kontaktirati svog računovođu za točnu informaciju o tome koje troškove nabavke i korištenja N1 vozila možete priznati u određenom trenutku.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 19.6.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.