Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza: koji ga poduzetnici mogu zatražiti i kako?

Published by Bruno Cvitanović on

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

U travnju se poduzetnicima u poteškoćama omogućila odgoda plaćanja poreza i doprinosa na rok od 3 mjeseca. Već se tad najavilo, kao mogućnost, i oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza za poduzetnike kojima je rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan te imaju pad prihoda/primitaka veći od 50%. Saznajte imate li pravo na korištenje ove mjere te koji se porezi i davanja mogu otpisati!

Koji poduzetnici mogu zatražiti oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza?

Prema odredbama Općeg poreznog zakona poduzetnici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imali pad prihoda/primitaka najmanje 50%, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza.

Za koje se razdoblje prihoda porezne obveze i druga davanja oslobađaju?

Mjerom je određeno da će se poduzetnik osloboditi od plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020.

Što je sa poduzetnicima koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.5 milijuna kuna?

Poduzetnici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u većem iznosu od 7.500.000,00 kuna djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Koji se porezi i davanja mogu otpisati?

Prema odredbama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona ovom mjerom ne obuhvaćaju se sljedeće porezne obveze: poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Trebaju li porezni obveznici koji su predali zahtjev za odgodu plaćanja poreznih obveza podnijeti novi zahtjev za oslobađanje?

Poduzetnici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava će po službenoj dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže.

Što ako podaci kojima Porezne uprava raspolaže ne održavaju stvarni pad prihoda/primitaka od najmanje 50%?

Kada Porezna uprava ne raspolaže podacima koji ne odražavaju stvarni pad prihoda/primitaka najmanje 50% te s obzirom na činjenicu da Porezna uprava trenutno ne raspolaže podacima za sve porezne obveznike, Porezna uprava ovim putem upućuje javni poziv korisnicima mjere za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za:

1. Dostavu dokumentacije kojom dokazuju pada prihoda/primitaka u odnosu na podatke kojima raspolaže Porezna uprava.

2. Dostavu podataka o prihodima/primicima poreznih obveznika za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima.

Koji je rok za dostavu dodatne dokumentacije Poreznoj upravi?

Rok za dostavu dodatne dokumentacije Poreznoj upravi je 20.07.2020. Dokumentacija se dostavlja na način i u roku prema dogovoru sa službenikom nadležne ispostave Porezne uprave.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 26. lipnja 2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.