Mogućnosti odgode i oslobođenja plaćanja poreza i doprinosa

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Odgoda plaćanja poreza

S novim izmjenama zakona i pravilnika, poduzetnicima se omogućuje odgoda plaćanja ili oslobođenje od poreza i doprinosa pod određenim uvjetima. Provjerite koje su vaše mogućnosti te zatražite mjere na vrijeme!

Koji poduzetnici mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa?

Oni poduzetnici kojima je rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan te imaju pad prihoda/primitaka veći od 50%, moći će naknadno zatražiti oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa. Potpuno oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa mogu zatražiti samo poduzetnici koji u 2019. godini imaju prihode manje od 7.500.000,00 kuna.

Uspoređivat će se razdoblje od vremena kada je stupio na snagu izmjenjeni Opći porezni zakon (20.03. 2020.) s istim razdobljem prošle godine do isteka roka od 3 mjeseca.

Prema tome, usporedit će se prihodi/primitci za razdoblje 20.03. – 20.06.2020. s prihodima/primitcima za razdoblje 20.03. – 20.06. 2019. Uz to, potrebno je podnijeti zahtjev za oslobađanjem od podmirivanja poreznih obveza do 20.06.2020. godine.

Treba napomenuti da ako poslodavac isplaćuje veći iznos plaće od onoga koji je sufinanciran od strane HZZ-a tada se za MIO II. stup može zatražiti samo odgoda plaćanja. To znači da će poslodavac morati naknadno uplatiti doprinos za MIO II. stup za iznos plaće koji prelazi iznos potpore HZZ-a.

Mogu li srednji i veliki poduzetnici zatražiti oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa?

Poduzetnici koji u prethodnoj godini imaju prihode veće od 7.500.000,00 kuna mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu razmjernom postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Npr. ako poduzetnik u razdoblju 20.03. – 20.06. 2020. ima pad prihoda od 60% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, može zatražiti oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 60%.

Treba li poslodavac platiti doprinose za potporu za očuvanje radnih mjesta?

Svi poslodavci kojima je odobrena potpora za očuvanje radnih mjesta od HZZ-a oslobođeni su plaćanja doprinosa na iznos sufinancirane plaće. Oslobođenje od doprinosa uključuje MIO I. stup, MIO II. stup te zdravstveno osiguranje.

Što ako poslodavac isplaćuje radniku viši iznos plaće od iznosa koji dobiva kroz potporu od HZZ-a?

Poslodavac mora platiti doprinose za iznos neto plaće koji prelazi iznos sufinancirane plaće. No, može zatražiti odgodu plaćanja poreza i doprinosa.

Za koje se poreze i doprinose može zatražiti odgoda ili oslobođenje plaćanja?

Prema izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona, može se odgoditi ili otpisati plaćanje svih poreza i doprinosa osim carina, trošarina i naplaćenog PDV-a.

Na koji se način traži odgoda plaćanja poreza i doprinosa?

Proces traženja odgode plaćanja poreza i doprinosa možete pronaći ovdje. Odgoda plaćanja doprinosa i poreza propisuje se na rok od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva.

Što ako nakon tri mjeseca poduzetnik ne može platiti porezna davanja?

Poduzetnik može zatražiti plaćanje poreznih davanja u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca. Rok za predaju zahtjeva za obročnom otplatom je pet dana nakon dospijeća poreznih davanja.

Koji je novi rok predaje prijave poreza na dobit za 2019. godinu i do kada ga treba platiti?

Novi rok za predaju prijave poreza na dobit za 2019. godinu je 30.06.2020. Porez na dobit iskazan prema prijavi za 2019. godinu treba platiti najkasnije do 31.07.2020.

Može li se tražiti odgoda plaćanja i za predujam poreza na dobit?

Može. To možete učiniti putem posebnog zahtjeva sustavom E-Porezna. U tom slučaju, možete tražiti smanjenje predujma poreza na dobit na 0,00 kn po osnovi očekivanja pada prometa većeg od 20% u narednim mjesecima 2020. godine.

Mogu li poduzetnici ostvariti plaćanje PDV-a prema naplati?

To bi značilo da se PDV za ožujak plaća za sve račune koji su izdani u ožujku, a koji su ujedno i naplaćeni. Uz to, poduzetnici će moći priznavati PDV po ulaznim računima (pretporez) samo na račune koje su zaprimili i platili.

Koliko dugo se može koristiti mjera obračuna PDV-a prema realizaciji?

Ova je mjera privremenog karaktera na rok od 3 mjeseca, uz mogućnost produženja na rok od 6 mjeseci.

Nakon isteka ove mjere, iskazanu razliku iz PDV obrasca primjenom ovog modela (fakturirane realizacije) bit će potrebno uplatiti odmah. Iz tog razloga, ne preporučujemo poduzetnicima korištenje ove mjere osim u slučaju krajnje nužde.

Vrijedi li pravilo za obvezu PDV-a prema naplaćenim računima za sve poduzetnike?

Tako je. Mogu je koristiti svi poduzetnici, neovisno o veličini. Za korištenje odgode plaćanja PDV-a potrebno je prije obračuna PDV-a poslati pisani i obrazloženi zahtjev prema Poreznoj upravi putem sustava ePorezna. Ako je poduzetnik već podnio “stari” zahtjev za odgodu plaćanja poreza koji je odobren nije potrebno podnositi “novi” zahtjev.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 16. travnja 2020., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.