Isplata dobiti i dividendi – kako se oporezuju i kako se mogu isplaćivati?

Published by Bruno Cvitanović on

Prema Zakonu o porezu na dohodak, dohotkom od kapitala smatraju se primitci isplata dobiti i dividenda. Porez na dohodak od kapitala iznosi 12 % + prirez, prema mjestu prebivališta primatelja dohotka.

Što je potrebno napraviti prije nego se izvrši isplata dobiti?

Nakon što je utvrđen račun dobiti i gubitka za poslovnu godinu poduzeća izračunava se udio svakog člana društva u dobitku ovisno o njegovu udjelu u društvu. Kako bi se dobit iz prijašnjih godina poduzeća isplatila, potrebno je donijeti odluku o raspodjeli dobitka za određenu poslovnu godinu.

Kada se plaća porez na dohodak od kapitala tj. isplaćenu dobit?

Na dan isplate primitka tj. dobiti potrebno je obračunati i platiti dohodak od kapitala po stopi od 12 % + prirez.

Oporezuje li se isplata predujmova dobiti?

Predujmovi dobitka oporezivi su na jednak način kao i isplata zadržanog dobitka.

Može li se isplata dobiti izvršiti i u gotovini?

Dividenda odnosno udio u dobitku može se isplatiti na žiro-račun ili na tekući račun. Zabranjena je isplata dobiti u gotovu novcu.

Kome se sve može isplatiti dobit?

Ostvarena dobit društva i dividenda mogu se isplatiti samo članovima društva. Ako se dobit isplaćuje zaposlenicima isplata dobiti oporezuje se kao dohodak od nesamostalnog rada (plaća). Kada bi se dobit isplatila članovima uprave koji nisu zaposlenici, isplata bi se oporezivala kao drugi dohodak.

Kako se oporezuje dobit kada je vlasnik drugo poduzeće?

Isplata dividenda i udjela u dobitku pravnim osobama se ne oporezuje. U tim slučajevima, naime, ne radi se o dohotku, već o prihodu. Isplata dobiti za pravne osobe se, dakle, ne može oporezivati porezom na dohodak.

Kako se oporezuje dobit kada su članovi društva rezidenti druge države?

Kod isplate dobiti i dividende fizičkim osobama rezidentima drugih država bitno je utvrditi da li postoji sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s tom državom.
Ako postoji sklopljen Ugovor, tada se dobit i dividenda koja se plaća rezidentu druge države može oporezivati u toj državi.
Kada se dobit isplaćuje rezidentu države s kojim Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja tada se dobit oporezuje sukladno stopi poreza na dohodak od kapitala – 12 %.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.