Isplata dobiti i dividendi – sve o oporezivanju i isplatama u 2023.

Autor: Bruno Cvitanović na datum

Mnogima nije poznato da oporezivanje dobiti, u obliku poreza na dobit, nije isto što i oporezivanje isplaćene dobiti. Naime, poduzeće plaća porez na dobit koju ostvari u prethodnoj godini. S druge strane, ako se ostvarena dobit odluči isplatiti vlasniku, onda se radi o dohotku od (vlasničkog) kapitala i na njega valja platiti porez na dohodak. Prema Zakonu o porezu na dohodak, dohotkom od kapitala smatra se isplata dobiti i dividendi. Porez na dohodak od kapitala ima jedinstvenu stopu od 10 % + prirez, koji se obračunava prema mjestu prebivališta primatelja dohotka. Evo što morate napraviti kako bi se isplata dobiti i dividendi ispravno izvršila!

Što je potrebno napraviti prije nego se izvrši isplata dobiti?

Nakon što je utvrđen račun dobiti i gubitka za poslovnu godinu poduzeća izračunava se udio svakog člana društva u dobitku, ovisno o njegovu udjelu u društvu. Kako bi se dobit iz prijašnjih godina poduzeća isplatila, potrebno je donijeti odluku o raspodjeli dobitka za određenu poslovnu godinu.

Kada se plaća porez na dohodak od kapitala tj. isplaćenu dobit?

Na dan isplate primitka tj. dobiti potrebno je obračunati i platiti dohodak od kapitala po stopi od 10 % + prirez (ako je primjenjivo). Ova se stopa posljednji put promijenila 2021. godine.

Oporezuje li se isplata predujmova dobiti?

Predujmovi dobitka oporezivi su na jednak način kao i isplata zadržane dobiti.

Može li se isplata dobiti izvršiti i u gotovini?

Dividenda odnosno udio u dobitku može se isplatiti na žiro-račun ili na tekući račun. Isplata dobiti u gotovu novcu je zabranjena.

Komu se može isplatiti dobit?

Ostvarena dobit društva i dividenda mogu se isplatiti samo članovima društva. U prijevodu, isključivo vlasnicima. Ako se dobit isplaćuje zaposlenicima, što startup kompanijama nekad zvuči zanimljivo, vodite računa o tome da se isplata dobiti oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada (plaća). Dakle, kad bi se dobit isplatila članovima uprave koji nisu zaposlenici, isplata bi se oporezivala kao drugi dohodak.

Ako pak zaposlenicima želite isplatiti nagradu za dobre radne rezultate, onda provjerite članak o isplati nagrada za radne rezultate. Kod njih postoje maksimalni neoporezivi iznosi koji se mogu iskoristiti.

Kako se oporezuje dobit kad je vlasnik drugo poduzeće?

Isplata dividendi i udjela u dobitku pravnim osobama se ne oporezuje. U tim slučajevima, naime, ne radi se o dohotku, već o prihodu. Isplata dobiti pravnim osobama se, dakle, ne može oporezivati porezom na dohodak.

Kako se oporezuje dobit kada su članovi društva rezidenti druge države?

Kod isplate dobiti i dividende fizičkim osobama rezidentima drugih država bitno je utvrditi je li sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s tom državom.

Ako takav Ugovor postoji, tad se dobit i dividende koje se isplaćuju rezidentu druge države mogu oporezivati u toj državi.

Kad se dobit isplaćuje rezidentu države s kojim Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dobit se oporezuje sukladno stopi poreza na dohodak od kapitala od 10 %.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 27.6.2023., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.