Kada su i do kojeg iznosa dozvoljene gotovinske isplate fizičkim osobama?

Published by Bruno Cvitanović on

Važno i često pitanje! Odmah ćemo napomenuti: gotovinske isplate odnose se na isplate gotovine iz blagajne fizičkim osobama, ali i isplate na žiroračun ili tekući račun fizičkih osoba. Gotovinske isplate fizičkim osobama podliježu odredbama Zakon o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Takve isplate u gotovini mogu se podijeliti u tri različite kategorije.

Gotovinske isplate na koje se ne plaća porez na dohodak koje poslodavci isplaćuju radnicima

Ove isplate neoporezive su do propisanih iznosa, koje možete pronaći na ovim stranicama Porezne uprave. To su:
– dnevnice u zemlji i inozemstvu;
– terenski dodatak i pomorski dodatak;
– naknade prijevoznih troškova i noćenja na službenom putu;
– prijevoz na posao i s posla mjesnim i međumjesnim prijevozom;
– naknade za korištenje privatnog automobila za službene svrhe (2,00 kn po kilometru);
– prigodne nagrade (regres, božićnica i sl.);
– dar djetetu do 15. godine života;
– jubilarne nagrade – nagrade radnicima za navršene godine radnog staža;
– naknade za odvojeni život;
– otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do 6.500,00 kn po godini staža;
– otpremnine do 8.000,00 kn po godini staža zbog profesionalne nesposobnosti za rad;
– otpremnine zbog odlaska u mirovinu do 8.000,00 kn jednokratno;
– potpore za novorođenče te navedeni primitci koje sebi isplaćuju obrtnici i slobodna zanimanja;
– potpore zbog invalidnosti radnika;
– potpore obitelji u slučaju smrti radnika i radnicima u slučaju smrti užeg člana obitelji;
– potpore zbog neprekidnog bolovanja.

Isplate predujma dohotka obrtnika i slobodnih zanimanja

Za razliku od poduzetnika, obrtnici si mogu isplaćivati predujmove dohotka jer su njihovi primitci već oporezovani. Priljevi obrtnika stižu na žiroračun i oni s njega mogu uredno podizati sredstva.

Isplate s osnove povrata pozajmica

Iako poduzeće može davati pozajmice fizičkoj osobi-direktoru moguće su pozajmice i direktora poduzeću. Ovdje se to odnosi na povrat pozajmice koju je direktor dao poduzeću. Gotovinske isplate, odnosno isplate na bankovni račun, su dozvoljeni način povrata ovih pozajmica – ukoliko su ispravno evidentirane.

Zanimaju vas isplate sredstava? Saznajte i kako se oporezuje isplata dobiti te na koji se način može isplaćivati.

***

Teško je ostvariti poslovni uspjeh bez kvalitetnog računovodstvenog servisa. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.