Novi sustav eKomunikacije: od 1.9.2020. obvezan za sve poduzetnike upisane u sudski registar

Autor: Bruno Cvitanović na datum

E-komunikacije

Osuvremenjivanjem komunikacije s Ministarstvom pravosuđa, stigla je i obveza upisa svih trgovačkih društava, odnosno njihovih opunomoćenika, u sustav e-Komunikacije. U nastavku možete pronaći upute kako pristupiti ovom sustavu te naše preporuke za korištenje sustava.

Obveza pristupa sustavu e-Komunikacije

Što su e-Komunikacije? To je sustav elektroničke komunikacije sa sudionicima u sudskim postupcima, koji omogućuje elektroničko podnošenje podnesaka sudovima, zaprimanje sudskih pismena te udaljeni uvid u sudske predmete.

Prema izmjenama Zakona o parničnom postupku, sve pravne osobe bile su obvezne do 1. rujna 2020. zatražiti pristup informacijskom sustavu e-Komunikacije sa sudovima.

Pravne osobe koje se ne prijave, riskiraju istek rokova u sudskim postupcima ili nepravovremeno informiranje o statusu određenog sudskog postupka.

Kako pristupiti sustavu e-Komunikacije?

Kako bi pravni subjekt pristupio sustavu e-Komunikacije sa sudovima, potrebno je učiniti sljedeće:

1. Upisati službenu adresu elektroničke pošte pravne osobe u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda;
2. Prijaviti se u sustav e-Komunikacije kod Ministarstva pravosuđa;
3. Ispuniti tehničke preduvjete (npr. pribaviti elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat, izvršiti upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa).

Obveza upisa adrese elektroničke pošte u sudski registar je uvedena zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Bez ispunjavanja ovih preduvjeta/predradnji, nećete moći koristiti e-Komunikacije.

Tko su obveznici usluge e-Komunikacije sudovima?

Izmjenama Zakona o parničnom postupku uvedena je obveza svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga i dr.) do 1. rujna 2020. zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima. Naknadno osnovanim pravnim osobama preporučujemo upis u najkraćem roku.

Na što se sve odnosi elektronička komunikacija sa sudovima?

Elektronička komunikacija sa sudovima odnosi se na parnične, ovršne i izvanparnične postupke.

Kako se najjednostavnije prijaviti u sustav e-Komunikacije kod Ministarstva pravosuđa?

Dodjela prava pristupa sustavu e-Komunikacije propisana je Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji.

Nakon provedenog upisa e-mail adrese pravne osobe u sudski registar za uključenje u eKomunikaciju, potrebno je na adresu elektroničke pošte eKomunikacija@mpu.hr dostaviti podatke:

– OIB pravne osobe
– naziv pravne osobe
– adresa elektroničke pošte (e-mail na koji ćete dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim eKomunikacijom u sigurni elektronički pretinac)
– ime i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad s e-Komunikacijama (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku na web aplikaciju eKomunikacija dati ovlasti drugim osobama).

Primjer e-maila možete pronaći ovdje:

Primjer E-komunikacije upis

Koje je tehničke preduvjete potrebno ispuniti za e-Komunikacije?

Tehnički preduvjeti za prijavu na uslugu e-Komunikacije su:

1. Elektronička vjerodajnica razine 3 ili više
Elektronička vjerodajnica razine 3 ili više znači da se u sustav e-Građani prijavljujete s odgovarajućim uređajem s najmanjom sigurnosnom razinom 3. Lista svih prihvaćenih vjerodajnica (uređaja) dostupna je na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.

2. Potpisni certifikat
Potpisni certifikat koristi se za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis, sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.

Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:

  • Financijska agencija (FINA)
  • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
  • MUP, posredno, u vidu izdavanja osobne iskaznice

Potpisni certifikati izdaju se na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama (kao što je e-osobna iskaznica), te imaju određeni rok valjanosti.

Napominjemo kako je od FINA-e i/ili AKD-a moguće dobiti na istom sticku/kartici elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat.

Ako trenutno nemate ni jednu od gore navedenih opcija (FINA, AKD, e-osobna iskaznica), preporučujemo da potpisni certifikat pribavite preko e-osobne iskaznice. Ona će vam koristiti i za neke druge usluge, kao što je online otvaranje poduzeća. Za to će vam biti potreban i čitač pametnih kartica, koji možete pronaći u većini trgovina elektroničkom opremom.

Što se tiče aplikacija za elektroničko potpisivanje, možete koristiti niz rješenja: jedno od trenutno besplatnih možete pronaći na ovoj poveznici.

3. Upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa (provedeno kroz informacijski sustav, od strane Ministarstva pravosuđa).

Usluzi e-Komunikacija pristupa se preko poveznice https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/.

Postoji li priručnik sa detaljnim uputama za pokretanje usluge e-Komunikacija?

Ministarstvo pravosuđa napravilo je Priručnik za korištenje za pravne osobe. Njega možete pronaći ovdje.

Za probleme u korištenju elektroničke usluge e-Komunikacija, možete se obratiti na telefon 01/3714 077 ili na e-mail eKomunikacija@mpu.hr.

***

U šumi propisa i mjera, teško se snaći bez kvalitetnog računovodstvenog servisa, koji uvijek ima točne informacije. Obratite nam se i zatražite svoju personaliziranu ponudu!

Napomena: Članak je posljednji put ažuriran 29.9.2021., u skladu s aktualnim propisima na taj dan.

Ubrojite i druge, podijelite članak:

Bruno Cvitanović

Kao direktor Brojevi d.o.o., savjetujem poduzeća, obrte i neprofitne organizacije u području računovodstva i poslovanja.